Relaţii bilaterale

Regatul DANEMARCEI

 

Prezentare generală

Relaţiile bilaterale româno-daneze sunt bazate pe cooperare europeană şi schimburi economice. Danemarca a sprijinit România în procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană prin participarea la programe de twinning, dar şi prin finanţarea de proiecte, în marea lor majoritate orientate pe protecţia mediului, dezvoltare regională, agricultură şi consolidarea capacităţii administrative.


Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice dintre România şi Danemarca au fost stabilite la 1 mai 1917, când ambasadorul român cu reşedinţa la Stockholm a fost acreditat şi în Danemarca.

Prima reprezentanţă diplomatică, cu caracter consular, a Danemarcei în România a fost Consulatul onorific al Danemarcei la Galați, înființat în 1853, care a funcţionat până după cel de-al Doilea Război Mondial.

La 31 mai 1879, trimisul special al Danemarcei la Viena s-a prezentat în faţa Regelui Carol I, în misiune specială, pentru a notifica recunoaşterea de către Danemarca a independenţei de stat a României.

La 24 decembrie 1892 s-a înființat cel dintâi consulat general al României la Copenhaga, iar în 1914 a fost deschis consulatul onorific al Danemarcei la Bucureşti.

Decretul Regal nr. 407 menționează înființarea, în Danemarca, începând cu 1 mai 1917, a două oficii diplomatice la Copenhaga şi Christiania.

În anul 1924 a fost înființată legaţia Danemarcei la Bucureşti, iar începând cu anul 1934, miniştrii plenipotenţiari ai celor două state și-au stabilit reşedinţele la București, respectiv Copenhaga.

Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial și ocuparea Danemarcei au determinat o întrerupere a relaţiilor româno - daneze în anul 1940, care au fost restabilite în 1946.

La 24 noiembrie 1964, reprezentanţelor diplomatice ale celor două ţări la Copenhaga şi Bucureşti le-a fost ridicat rangul, de la nivel de legaţie la nivel de ambasadă. În 2017 România și Regatul Danemarcei sărbătoresc 100 de ani de relații diplomatice.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Regatul Danemarcei: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar E.S. Alexandru Grădinar (şi-a prezentat scrisorile de acreditare în septembrie 2016)
  • Consulatul Onorific al României la Ǻrhus: Michael Holm, consul onorific
  • Consulatul Onorific al României la Ikast: Tommy Gundelund Jespersen, consul onorific
  • Consulatul Onorific al României la Sønderborg: Erling Hansen Duus, consul onorific

Misiuni în România:

  •  Ambasada Regatului Danemarcei în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar E.S. Søren Jensen (scrisorile de acreditare au fost prezentate la 11 octombrie 2018)

 

Cooperare economică

În 2018, schimburile comerciale bilaterale au însumat 635 milioane euro, cu 6,22% mai mult decât în perioada similară din 2017. Exporturile au atins valoarea de 294 milioane euro (creștere de 12,23% față de 2017), iar importurile s-au situat la nivelul de 341 milioane euro (creștere de 1,52% față de 2017).

La 31 decembrie 2018 (conform datelor statistice ONRC), numărul societăților românești cu capital danez s-a ridicat la 938 societăți (pondere 0,42%), cu un capital total investit (investiții directe) de 395 milioane euro (locul 19). Principalele domenii în care s-au făcut investiţii daneze de capital sunt: transporturi, industria alimentară, zootehnie, comerţ interior şi comerţ exterior.


Comunitatea românească

Conform autorităţilor daneze, românii care trăiesc în această ţară sunt foarte bine integraţi, fiind apreciaţi pentru activitatea lor. Conform celor mai recente date statistice, peste 28.000 cetățeni români au rezidență în DK. Distribuția geografică a comunității este relativ omogenă, cu cele mai mari densități în Copenhaga (2.454 persoane) și cele mai mari orașe: Aarhus (1.952 persoane), Aalborg (1.116 persoane) și Odense (758 persoane). Asociația Academică Româno-Daneză și Asociația de prietenie româno-daneză din Copenhaga desfășoară activități destinate comunității de români din Danemarca.

Autorităţile daneze au liberalizat piaţa forţei de muncă din Danemarca pentru cetăţenii români începând cu 1 mai 2009. La aceeaşi dată, Danemarca a deschis piaţa muncii pentru cetăţenii din Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia şi Bulgaria.

Mai multe informaţii privind condiţiile de muncă se găsesc pe site-ul Ambasadei României la Copenhaga http://copenhaga.mae.ro/ şi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă www.anofm.ro.

mai 2019

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice