Relaţii bilaterale

Republica AUSTRIA

Denumire oficială: Republica Austria (Republik Österreich)

Scurt istoric: Prima Republică Austriacă a fost proclamată la 12 noiembrie 1918, după dizolvarea Imperiului Austro-Ungar. În 1938 a fost anexată de Germania nazistă, iar în 1945 şi-a redobândit statalitatea odată cu proclamarea celei de-a doua Republici Austriece la 27 aprilie, sub ocupaţia trupelor sovietice, americane, britanice şi franceze. La 26 octombrie 1955 (Ziua Naţională a Austriei), ţara şi-a câştigat independenţa deplină, sub condiţia păstrării neutralităţii. În aceeaşi zi, Consiliul Naţional (Parlamentul) austriac a adoptat Legea constituţională a „neutralităţii permanente”, componentă esenţială a identităţii de stat a Republicii Austria.

Capitala şi principalele oraşe: Viena (Wien, capitala federală), Graz, Linz, Salzburg.

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: 83.871 km2, locul 112 în lume, împărţită în 9 landuri federale - Burgenland, Carintia, Austria Inferioară, Austria Superioară, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg şi Viena.

Populaţia: 8.579.747 (la 1 ianuarie 2015, conform statisticii austriece); austrieci – 81,1%, croaţi, sloveni, sârbi şi bosniaci – 5,1%, turci – 2,2%, alţii – 8,9% (la nivelul anului 2012); trei sferturi dintre austrieci sunt romano-catolici. Există comunităţi protestante cu vechi tradiţii, comunităţi mozaice şi, în special după cel de-al Doilea Război Mondial, comunităţi islamice.

Limba oficială: germane; limbi recunoscute la nivel regional: croata, ungara şi slovena.

Ziua naţională: 26 octombrie

Moneda naţională: Euro


Informaţii politice

Forma de guvernământ: republică federală parlamentară.

Preşedintele federal: Alexander Van der Bellen

Cancelar federal: Sebastian Kurz

Ministrul federal pentru Europa, integrare şi afaceri externe: Karin Kneissl

Legături către principalele site-uri oficiale:


Situaţia economică şi socială

În 2017, Austria a avut o creștere economică mai mare comparativ cu anul anterior, 2,6%. Factorii care au contribuit sunt investițiile, exporturile masive și un consum intern robust. Șomajul a înregistrat o scădere ușoară, de la 5,6% la 5,4%.

Conform statisticilor FMI, este de aşteptat ca PIB-ul să se majoreze cu 2,4% ȋn 2018. Dacă prognoza se va adeveri, Austria va depăși media de creștere economică a zonei euro..

Produsul Intern Brut: 370,3 mld Euro (2017)

Creştere economică: 2,4% (prognoză pentru 2018), 3% (în 2017 față de 2016)

Datorie publică: 84,65% (2016), 80,22% (prognoză pentru 2017)

Inflaţie: 2,2% (2017)

Şomaj: 5,4%(2017), 5,6% (2016), 5,8% (2015), 5,6% (2014), 5,1% (2013)

Principalele ramuri industriale: industria constructoare de maşini şi echipamente, construcţiile, industria auto, industria energetică, industria. alimentară, industria metalurgică, industria prelucrării lemnului, echipamente de comunicaţii şi ICT, turism.

Principalii parteneri comerciali: Germania, Italia, SUA, Elveţia, China, Cehia, Franţa

Afaceri europene

La 17 iulie 1989 Austria a înaintat cererea oficială de aderare la Comunitatea Europeană, a semnat Tratatul de Aderare şi Actul Final la 24 iunie 1994 și a devenit membru la 1 ianuarie 1995.

După aderare, de interes prioritar pentru Austria a devenit profilarea spaţiului Europei Centrale în context comunitar/ la nivel european, prin promovarea conceptului cultural, politic şi istoric al acestui spaţiu comun.

Totodată, Austria contribuie activ la dezvoltarea spaţiului dunărean (Strategia UE pentru regiunea Dunării - SUERD), la intensificarea relaţiilor cu statele vecine, dezvoltarea cooperării cu statele din Balcanii de Vest, precum şi la dezvoltarea relaţiilor cu statele din vecinătatea estică a Uniunii.

În iulie-decembrie 1998 şi ianuarie-iunie 2006 Austria a deţinut preşedinţia Consiliului UE. În perioada iulie-decembrie 2018, Austria va deține pentru a treia oară președinția Consiliului UE, fiind urmată de România. În 2017, Austria a preluat preşedinţia Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Reprezentarea în instituţii europene

  • Parlamentul European: 18 europarlamentari
  • Comitetul regiunilor: 12 reprezentanţi
  • Comitetul Economic şi Social European: 12 reprezentanţi

Oficialul desemnat de guvernul austriac pentru Colegiul Comisarilor este Johannes Hahn, actual ocupant al portofoliului pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri pentru extindere.

Relaţii internaţionale

Austria este unul dintre cele şase state europene care au statut de neutralitate. Este stat membru ONU, OSCE, OCDE, OMC etc. Austria nu este membră NATO, ci membru-partener al Parteneriatului pentru Pace din cadrul NATO (din 1995).

În sfera relaţiilor internaţionale, Austria urmăreşte consolidarea cadrului multilateral de cooperare, precum şi întărirea autorităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite. Un rol important în acest sens îl are şi faptul că Viena găzduieşte peste 20 de organizaţii internaţionale, printre care Secretariatul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), unul dintre sediile ONU, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol etc.

Alte priorităţi ale Austriei includ dezvoltarea regiunii Balcanilor de Vest, respectarea drepturilor omului, neproliferarea armelor de distrugere în masă, sprijinirea iniţiativelor pentru stabilitate şi dezvoltare în spaţiul mediteranean şi Orientul Mijlociu, dialogul între civilizaţii, lupta împotriva terorismului internaţional, soluţionarea paşnică a conflictelor.

Septembrie 2018

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice