Relaţii bilaterale

Regatul BELGIEI


Relaţiile româno-belgiene sunt foarte bune, bazate pe o strânsă cooperare la nivel european, pe o abordare convergentă a principalelor teme de pe agenda internaţională şi pe o multitudine de contacte la nivelul autorităţilor locale şi al comunităţilor din cele două ţări, axate pe tematici şi proiecte de cooperare concrete.


Reprezentarea diplomatică

În 1838, Belgia înfiinţează la Galaţi primul său consulat, mutat, în 1842 la Bucureşti şi transformat, în 1870, în agenţie diplomatică. După 1855, sunt înfiinţate consulate şi viceconsulate la Brăila, Craiova, Iaşi, Constanţa şi Sulina.

La 17/29 martie 1880, după recunoaşterea independenţei Principatelor Române, a fost creată prima reprezentanţă diplomatică românească la Bruxelles, la nivel de legaţie.

La 11 februarie 1941, relaţiile diplomatice au fost întrerupte, fiind reluate în 1946 şi ridicate la nivel de ambasadă, la 3 decembrie 1963.

La 8 aprilie 1994 a fost semnată Declaraţia politică comună între România şi Regatul Belgiei.

La 12 iunie 1997 a fost semnat Acordul de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Flandrei.

La 21 mai 1998 a fost semnat Acordul de cooperare între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia şi Guvernul Valon, pe de altă parte.

Misiuni ale României

  • Ambasada României în Belgia: însărcinat cu afaceri a.i. Dragoș Bănescu (august 2016)
  • Institutul Cultural Român – Bruxelles
  • Consulatul onorific de la Malines (decembrie 1995)
  • Consulatul onorific din Liège (octombrie 2006)
  • Consulatul onorific din Bruges (septembrie 2008)

Misiuni în România

  • Ambasada Regatului Belgiei la București – ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Thomas Baekelandt (octombrie 2015).


Cooperarea economică

Schimburile comerciale cu Belgia au avut o tendință pozitivă în anul 2016. La 31 octombrie 2016, schimburile comerciale au fost de 2228,86 mil. euro, reprezentând o creştere de 9,07% faţă de perioada de referinţă a anului 2015, din care exportul 930,83 mil. euro, în creştere cu 12,85%, iar importul 1298,03 mil. euro, reprezentând de asemenea o creștere de 7,98%, astfel că balanţa comercială a înregistrat un deficit de 271,26 mil. euro. Belgia se situează pe locul 13, cu o pondere de 1,95% în exportul românesc.

La 31 decembrie 2016, conform ONRC, BE se plasa pe locul 17 în rândul investitorilor străini, cu o valoare a capitalului subscris de 436,826 mil. euro (3.649 societăţi comerciale, 1,05% din investiţiile străine în RO). Potrivit BNR, BE s-ar afla pe locul al 12-lea între investitorii străini din RO (cu o valoare totală a investiţiilor directe de 1,281 mld euro).

Investiţii sunt în energia eoliană (Electrawinds), parcări urbane (Interparking), servicii industriale, distribuţie (Delhaize), agricultură, prelucrarea şi gestionarea deşeurilor etc.


Cooperarea sectorială

Potrivit Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Regiunii Valone şi Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia, semnat la 29 martie 2000, acţiunile de cooperare vizează următoarele domenii: universitar, ştiinţă, educaţie, cultură, tineret, audiovizual, sănătate (prevenire, promovare şi educaţie), probleme sociale (copilărie timpurie, ajutor social acordat tinerilor), politica sportivă. Un acord similar vizează cooperarea între Guvernul României şi Guvernul Flandrei (încheiat în iunie 1997) şi vizează, în mod prioritar, domeniile: energie regenerabilă, agricultură, transport şi lucrări publice, sănătate, protecţie şi asistenţă socială, ştiinţa şi tehnologia inovării, ocuparea forţei de muncă şi integrare socială.

În perioada 12-14 octombrie a.c, s-a desfăşurat la Mons cea de-a 6-a ediţie a Forumului cooperării descentralizate România-Belgia. Evenimentul a fost găzduit de Provincia Hainaut (Valonia) şi a beneficiat de prezenţa unui număr important de reprezentanţi ai administrațiilor regionale și locale din România şi Belgia, reprezentanţi ai ONG-urilor, asociaţilor profesionale, universităţi, institute de cercetare și companii interesate de cooperarea descentralizată între Belgia şi România.

Forumul a cuprins 3 sesiuni plenare și 6 ateliere de lucru. Atelierele tematice au abordat următoarele domenii: reconversia economică, rolul tinerilor si vârstnicilor în economia locală, sănătatea și asistența socială, protecţia mediului, turismul şi cultura, agricultura, proiecte pentru tineret etc. Discuţiile din cadrul celor 6 ateliere de lucru au oferit oportunitatea unor schimburi de bune practici care reflectă, parțial, experiențele acumulate în cei peste 25 de ani de cooperare descentralizată sectorială.


Comunitatea românească din Belgia

Comunitatea românească în Belgia continua să înregistreze o creştere importantă, numeric şi ca varietate. Conform datelor statistice, comunitatea românească se situează în jurul a circa 72.308 persoane. Aproape jumătate dintre români sunt înregistraţi în Regiunea Bruxelles-Capitală, iar ceilalţi sunt repartizaţi aproximativ egal în Regiunea Flamandă şi Regiunea Valonă.

Decembrie 2017

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice