Relaţii bilaterale

Republica CEHĂ


Relaţiile diplomatice bilaterale româno-cehe sunt foarte bune, bazate pe o strânsă cooperare la nivel european, în domenii de interes comun precum extinderea UE sau Strategia Dunării.

La 22 iunie 1994 a fost semnat la Bucureşti Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi R. Cehă, ratificat prin Legea 31/26.04.1995, publicată în Monitorul Oficial nr.79/02.05.1995 şi intrat în vigoare la 28.05.1996.


Reprezentare diplomatică

România şi Cehoslovacia au stabilit relaţii diplomatice la 30 ianuarie 1920. După dezmembrarea Cehoslovaciei şi instituirea protectoratului german asupra actualului teritoriu al R. Cehe, în 1939, relaţiile diplomatice au încetat, fiind reluate la 7 iunie 1945. La 18 decembrie 1992, România a fost printre primele state care au recunoscut Republica Cehă ca stat suveran şi independent, în urma divizării Cehoslovaciei, cu efect începând din 1 ianuarie 1993.

Ambasada României în Republica Cehă: ambasador Carmen Liliana Burlacu (din iulie 2016).

Ambasada Republicii Cehe în România: ambasador Vladimir Valky (din 29 ianuarie 2015).

Consulatul onorific al Republicii Cehe la Timişoara; consul onorific: Ştefan Moţec.


Cooperare economică

Relaţiile româno-cehe sunt caracterizate de un potențial elocvent de colaborare în domeniul energetic, al infrastructurii, al agriculturii sau cel al parcurilor industriale, precum și în planul promovării de proiecte economice bilaterale pe pieţe terţe.

La 31.03.2017 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Republica Cehă a fost de 959,31 milioane euro (o creștere de 13,95 % față de aceeași perioadă a anului 2016), din care exportul 427,40 milioane euro, iar importul 531,91 mil. euro, soldul fiind de – 104,51 milioane euro.

Conform ultimei situaţii disponibile a Registrului Comerţului, la data de 31 iulie 2017, în România erau înregistrate 960 de societăţi comerciale cu capital ceh, cu un volum al capitalului social subscris de 1.354.245 mii euro, aproximativ 3,16% din totalul investiţiilor străine directe, poziţionând Cehia pe locul 10 în clasamentul pe ţări de provenienţă a investitorilor străini.


Cultură şi educaţie

În cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Caroline din Praga funcţionează Catedra de limbă şi literatură română, unde se pregătesc anual circa 20 de studenţi. În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea şi un lectorat de limbă română.

La catedra de limbi străine a Universităţii Bucureşti îşi desfăşoară activitatea un lector ceh. În sistemul de învăţământ preuniversitar românesc funcţionează două unităţi/secţii cu predare în limba cehă, frecventate de 84 copii şi elevi.

Din aprilie 2004, la Praga funcţionează Institutul Cultural Român (http://www.icr.ro/praga).

Centrul Ceh din Bucureşti promovează imaginea Republicii Cehe în România şi sprijină dezvoltarea relaţiilor ceho-române în domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului, comerţului şi turismului. Este o organizaţie bugetară care aparţine de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (http://bucharest.czechcentres.cz).


Comunitatea românească

Conform statisticilor cehe, în ultimii cinci ani, prezența românilor pe teritoriul ceh s-a dublat, în ianuarie 2017, numărul oficial al cetăţenilor români cu rezidență temporară și permanentă înregistraţi în R. Cehă se ridica la 10.807, dintre care 2.959 rezidenți permanenți și 7.848 cu rezidență temporară (2% din totalul străinilor înregistrați la autoritățile cehe).

În cadrul comunităţii româneşti funcţionează Asociaţia Românilor din Republica Cehă (creată în 2009).

Republica Cehă a decis liberalizarea accesului cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă. Cetăţenii români pot lucra în Cehia în condiţii egale cu cetăţenii cehi sau cetăţenii altor state UE.

Mai multe informaţii privind condiţiile de muncă se găsesc pe site-ul Ambasadei României la Praga http://praga.mae.ro/, precum şi pe site-ul http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/.

Decembrie 2017

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice