Relaţii bilaterale

Republica ESTONIA


Relaţiile diplomatice dintre România şi Republica Estonia au fost stabilite în anul 1921 prin acreditarea ministrului României, Alexandru Florescu, de la Varşovia şi la Tallinn şi întrerupte în 1940. Au fost restabilite la 13 septembrie 1991, când România a recunoscut noul stat suveran.


Dialogul politico-diplomatic

La nivel de preşedinte:

 • în România: vizite bilaterale – 2013, 2003.
 • în Estonia: vizite bilaterale – 2011.

La nivel de Prim-ministru:

 • în România: vizite bilaterale – 2017, 2018.
 • în Estonia: vizite bilaterale – 2018.

La nivel de ministru de externe:

 • în România: vizite bilaterale – 2016, 2004.
 • în Estonia: vizite bilaterale –2017, 2013, 2006.


​Reprezentarea diplomatică

Misiuni ale României:

 • Ambasada României în Republica Estonia: însărcinat cu afaceri a.i. doamna Carmen Florea.

Misiuni în România:

 • Ambasada Republicii Estonia în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: E.S. doamna Ingrid Kressel Vinciguerra.
 • Consulatul Onorific al Republicii Estonia la Bucureşti: Consul Onorific doamna Ingrid Cristea Vendelin
 •  Consulatul Onorific al Republicii Estonia la Constanța: Consul Onorific domnul Alexandru Bobe


Cooperare economică

În anul 2017 valoarea schimburilor comerciale româno-estone a fost de 166,19 milioane Euro, din care export 61,65 milioane Euro şi import 104,54 milioane Euro, soldul balanței comerciale fiind negativ, de 42,89 milioane Euro. În anul 2018 valoarea schimburilor comerciale ale României cu Estonia a fost de 181,59 milioane euro, din care exportul 69,98 milioane euro, iar importul 111,62 milioane euro, soldul balanței comerciale fiind negativ, de 41,64 milioane Euro.

La 28 aprilie 2019, valoarea schimburilor comerciale româno-estone a fost de 45.61milioane Euro (-28.99 față de perioada corespunzătoare a anului 2018), din care export 22.08 milioane Euro (-9.98 față de 2018) şi import 23.53 milioane Euro (-40.73 față de 2018), soldul balanţei comerciale fiind negativ, de -1.45 milioane Euro.

La exporturile românești în Estonia predomină: mașini, aparate, echipamente electrice (55,8%); produse din metal (10,6%); mobilă și produse diverse (7,5%); produse confecții textile (5%); alimentare, băuturi, tutun (3,9%). Este de remarcat prezența vinurilor românești în multe unități de desfacere a produselor alcoolice din Estonia, în unele chiar cu stand propriu al României.

La importurile din Estonia, predominante sunt: mase plastice și cauciuc (20,8%); mașini, aparate și echipamente electrice (15,5%); animale vii și produse ale regnului animal (16,6%); vehicule (9,3%); produse chimice (8,2%); articole metal (6,4%); pastă din lemn și hârtie (5,4%).


Evoluţia schimburilor comerciale bilaterale se prezintă după cum urmează

 

Total

Export

Import

Sold

2007

21,79

12,23

9,56

-2,67

2008

33,36

19.54

13,81

5,73

2009

29.03

19.14

9,89

9,25

2010

35,01

24,39

10.62

13,78

2011

44,88

32,93

11,95

20,98

2012

52,91

40,33

12,58

27,75

2013

71,67

59,91

11,76

48,15

2014

87,74

71,99

15,75

56,24

2015

97,20

61,13

36,07

25,07

2016

174,92

68,29

106,63

-38,34

2017

166,19

61,65

104,54

-42,89

2018 – FEBR

28,24

12,03

16,21

-4,18

 

La 30 aprilie 2018 erau înregistrate în RO 61 societăți cu capital eston, locul 91 în topul investitorilor străini, cu un capital total subscris de 11,44 milioane dolari SUA.

Principalele investiții estone în România, evidențiate sub forma contribuțiilor la capitalul social al firmelor create de către investitorii estoni, s-au realizat în următoarele domenii: imobiliar (IPC Investment Group, Waldrop Investments, Bonaprix, Wellman); prestări de servicii - divertisment (Olympic Entertainment Group); fabricarea aparatelor de distribuție şi control al electricităţii (Tavrida Electric la Cluj); materiale de construcții (Eastham la București pentru extracția pietrișului, nisipului, argilei și caolinului); IT și telecomunicații (Ekspress Hotline).

România a participat în premieră, cu standuri proprii, la târguri internaționale de prestigiu, alimentar / HORECA, respectiv turism din zona baltică (Tallinn FoodFair - 25-27 octombrie 2017, respectiv Tourest - 9-11 februarie 2018).


Structura schimburilor comerciale

La exporturile româneşti în Estonia predomină: maşini, aparate, echipamente electrice (63%); produse din metal (6,4%); confecţii textile (4,9%); mobilă şi produse diverse (4,7%); produse alimentare, băuturi, tutun (4,4%). Se remarcă prezenţa vinurilor româneşti în toate unităţile de desfacere a produselor alcoolice din Estonia, în unele chiar cu stand propriu al României.

La importurile din Estonia, predominante sunt: animale vii şi produse ale regnului animal (24,1%); maşini, aparate şi echipamente electrice (15,9%); produse chimice (15,9%); mase plastice şi cauciuc (13,1%); articole metal (7,5%); pastă din lemn şi hârtie (5,8%); vehicule (5,6%).


Investiţii estone în România

La 31 decembrie 2014, conform statisticii ONRC, erau înregistrate în România 52 societăţi cu capital eston, locul 91 în topul investitorilor străini, cu un capital total subscris de 753,2 mii dolari SUA.

Structura pe domenii a capitalului eston investit în România:

 • Tranzacţii imobiliare 81,13%
 • Construcţii 11,74%
 • Comerţ cu ridicata şi amănuntul 3,47%
 • Transport, depozitare 2,53%

Principalele investiţii estone în România, evidenţiate sub forma contribuţiilor la capitalul social al firmelor create de către investitorii estoni, s-au realizat în următoarele domenii:

 • imobiliar (IPC Investment Group, Waldrop Investments, Bonaprix, Wellman);
 • prestări de servicii – cazinouri (Olympic Entertainment Group);
 • fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii (Tavrida Electric la Cluj);
 • materiale de construcţii (Eastham la Bucuresti pentru extracţia pietrişului, nisipului, argilei şi caolinului);
 • IT şi telecomunicaţii (Ekspress Hotline).


Comunitatea română

În Estonia nu se înregistrează o comunitate românească numeric semnificativă şi nu activează nici organizaţii ale românilor.


Condiţii de muncă

Guvernul eston a decis accesul nerestricţionat al cetăţenilor români pe piaţa muncii din Estonia.

noiembrie 2019

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice