Relaţii bilaterale

Republica FRANCEZĂ

Prezentare generală

„Declarația comună privind instituirea unui Parteneriat strategic între Franța și România” a fost semnată la 4 februarie 2008, la București, de către președinții celor două state.

O Foaie de parcurs actualizată a Parteneriatului Strategic bilateral a fost semnată cu prilejul vizitei de lucru la Paris a premierului României la 10 iunie 2016. Acest document asigură mecanisme concrete de transpunere în practică a prevederilor Parteneriatului, atât în domeniul afacerilor europene, cât și la nivelul cooperării bilaterale sectoriale.

Reprezentare diplomatică

România şi Franța au stabilit relații diplomatice la nivel de legație începând cu data de 8/20 februarie 1880. La 28 februarie/12 martie 1880, Aubert Ducros, primul trimis extraordinar şi plenipotențiar al Franței la București, şi-a prezentat scrisorile de acreditare. În baza principiului reciprocității, la 24 iulie/5 august 1880, Mihail Kogălniceanu a fost acreditat la Paris, în aceeași calitate. La 29 noiembrie 1938, relațiile diplomatice româno-franceze au fost ridicate la nivel de ambasadă.

Misiuni ale României:

Ambasada României în Franţa: Ambasadorul extraordinar şi plenipotențiar, Luca Niculescu, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 15.02.2016.

Misiuni permanente

Consulate generale

Consulate onorifice

Institute culturale

Misiuni în România:

Consulate onorifice

Consulatul Onorific al Republicii Franceze la Iași, consul onorific Radu Grădinaru

Dialogul politico-diplomatic, contacte/vizite:

La nivel de Președinte: în Franța în 1992, 1994, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2009, 2015; în România în 1991, 1997, 2006, 2008, 2016, 2017.

La nivel de prim-ministru: în Franța în 1990, 1991, 1995, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013, 2016, 2017; în România în 2001, 2003, 2004, 2007, 2013.

Miniștrii afacerilor externe: 11-12 aprilie 2018 - vizita la București a ministrului francez pentru Europa și afaceri externe.  Au avut loc întrevederi în cadrul formatului de dialog strategic ministerial „2+2”, la 24 noiembrie 2016, la Bruxelles. Ministrul Teodor Meleșcanu a avut o întrevedere, la 17 februarie 2017, cu Jean-Marc Ayrault, în marja conferinței de la Munchen.

Cooperare economică

În anul 2017, volumul schimburilor comerciale româno-franceze a fost de 8.237,38 milioane Euro, în creştere cu 4,63% faţă de anul 2016. În prezent, ponderea Franţei în comerţul total al României este de 5,96% (locul 4).

Exportul, în anul 2017, a totalizat 4.234,46 milioane euro, în creştere cu 2,25 % faţă de anul precedent. Franţa se situează pe locul 3, cu o pondere de 6,76 % în exportul românesc.

Importurile, în valoare de 4.002,93 milioane euro în anul 2017, au înregistrat o creştere de 7,28% faţă de anul 2016. Importurile din Franţa au o pondere de 5,29% în totalul importurilor româneşti, respectiv locul 5, în scădere faţă de anul precedent, respectiv 5,63%.

Balanţa comercială, în anul 2017, a înregistrat un sold pozitiv de 231,53 mil. Euro, faţă de 271,64 mil. Euro în anul 2016. Franţa se situează pe locul 8 în rândul ţărilor cu care se înregistrează excedent comercial.

În primele două luni ale anului 2018, volumul schimburilor comerciale româno-franceze a fost de 1.532,53 milioane Euro, în creştere cu 13,94% faţă de perioada similară din 2017. Exportul a totalizat 806,88 milioane Euro, în creştere cu 14,90% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Importurile, în valoare de 725,64 milioane Euro au înregistrat o creştere de 12,89% faţă de perioada similară din 2017. 

Relaţiile culturale

La Paris, funcționează Institutul Cultural Român, iar în România, Institutul Francez (la București) şi Centre culturale franceze la Cluj, Iaşi, Timişoara. Cele 4 Alianţe franceze («Alliances Françaises») își desfășoară activitatea la Braşov, Constanţa, Ploieşti şi Piteşti.

Sezonul România-Franța: Este de aşteptat ca Sezonul România-Franța (27 noiembrie 2018 - 14 iulie 2019) să consolideze şi mai mult dinamica pozitivă a cooperării sectoriale.

Programarea include evenimente și proiecte de cooperare în toate domeniile culturale (artele scenei, dans, teatru, muzică clasică, contemporană și actuală, cinema, media, arte vizuale, patrimoniu, arhitectură, urbanism și design etc.), precum și dezbateri în mediul academic, în comunități și saloane, activități sportive și o serie de evenimente dedicate cooperării descentralizate și înfrățirilor dintre comunități din România și din Franța. Sunt, totodată, prevăzute proiecte în domenii lucrative de la industriile creative și culturale la turism, agricultură, industrii și înalte tehnologii.

Învățământul preuniversitar

Primul acord interguvernamental privind învățământul bilingv în România a fost semnat la 28 septembrie 2006, cu prilejul celui de-al XI-lea Summit al Francofoniei, la Bucureşti. Din 2008, autoritățile române de resort, în colaborare cu cele franceze, organizează bacalaureatul bilingv. Acest proiect s-a extins, progresiv, la 26 de licee bilingve.

Învățământul universitar

Acordul privind recunoașterea reciprocă a diplomelor şi a perioadelor de studiu în cadrul învățământului superior a fost semnat la 18 octombrie 2012 şi a intrat în vigoare la 30 aprilie 2013.

Printr-o Convenție semnată la data de 18 octombrie 2012, Universitatea București a pus la dispoziția Ambasadei Franţei în România Vila Noel, care găzduiește Centrul Regional Francofon de Studii Avansate în ştiinţe umane şi sociale (CeReFREA).

În România există 23 de universităţi de stat şi 16 universităţi particulare cu specializări şi în limba franceză. În România funcționează cinci lectorate de limbă franceză (Bucureşti – două; câte unul la Cluj-Napoca, Sibiu, Timişoara), iar în Franţa trei lectorate română în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din Franţa (Paris - două; Marsilia). În cadrul fiecărui dintre aceste lectorate, există fonduri de carte românească.

Ambasada României la Paris organizează, din 2004, cursuri de limba română pentru copii (preșcolari şi școlari) sub genericul „Şcoala românească de duminică”.

Cooperarea descentralizată

Franţa este primul partener al României în ceea ce privește cooperarea descentralizată (înfrățiri, relaţii de asociere, relaţii de colaborare, relaţii de prietenie, relaţii de cooperare şi relaţii de parteneriat). Până în prezent au avut loc 4 ediţii ale Forumului cooperării descentralizate româno-franceze (Villefranche-de-Rouergue-2003, Cluj-Napoca - 2005, Nantes - noiembrie 2007, Constanţa – iunie 2013), evenimente dedicate examinării stadiului cooperării descentralizate româno-franceze şi a perspectivelor de continuare a colaborării în acest domeniu. O nouă ediție a Forumului va fi organizată în aprilie 2019, la Lyon.

Comunitatea românească

Franţa nu recunoaște minoritățile naționale, în consecință nu există statistici oficiale în acest domeniu.

Există o prezență semnificativă a cetățenilor români stabiliți în Franța în regiunea Ile-de-France (Paris şi împrejurimi), în regiunea Alpes-Côte d’Azur (Marsilia şi împrejurimi) şi o mică parte în regiunea Rhône-Alpes (Lyon şi împrejurimi), Toulouse, Strasbourg. Majoritatea românilor din Franţa este bine integrată socio-profesional. Cetăţenii români sunt apreciați pentru calitatea muncii depuse, iar afinităţile culturale şi lingvistice contribuie la integrarea mai facilă în cadrul societății franceze.

În Franța există asociații cu caracter cultural, social, umanitar, profesional, create pe baza Legii 1901, a căror funcționare presupune existența unui nucleu de persoane care îşi propun scopuri asociative precise, non profit. Pe lângă acestea există şi asociații de prietenie franco-română, ce funcționează în sistemul de cooperare descentralizată, din care fac parte şi originari români.

Bisericile româneşti din Franţa: În Franţa, instituția ecleziastică românească cu cel mai înalt rang este Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, Mitropolie autonomă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, cu jurisdicție în Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Belgia, Elveţia, Italia şi Spania şi Portugalia. Mitropolitul este Înalt Prea Sfinția Sa Iosif. Sediul Mitropoliei: 1, rue Général Leclerc, 91470 Limours. La Paris există şi Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail, la adresa 9 bis Rue Jean de Beauvais, 75005.​

Accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă

După 1 ianuarie 2014, accesul cetăţenilor români la piaţa franceză a forţei de muncă este liber și se realizează prin înregistrarea contractului de muncă la URSSAF (organismul administrativ responsabil pentru colectarea contribuţiilor de securitate socială şi alocaţiile familiale).

După 1 ianuarie 2014, cetăţenilor români nu li se mai solicită deţinerea autorizaţiei de muncă şi a titlului de sejur pentru exercitarea unei activităţi profesionale în Franţa. Dacă doresc, pot solicita un titlu de sejur, document cu titlu facultativ. De asemenea, cetăţenii români trebuie să posede o carte de identitate sau un paşaport în termen de valabilitate.

Detalii suplimentare se găsesc pe pagina web a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – http://muncainstrainatate.anofmro/  şi pe cea a Ambasadei României în Republica Franceză – http://paris.mae.ro/.

septembrie 2018

 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice