Relaţii bilaterale

Republica PORTUGHEZĂ

Reprezentare diplomatică 

În 1880, guvernul portughez a recunoscut independenţa de stat a României, iar relaţiile diplomatice dintre cele două ţări au fost stabilite la 31 august / 13 septembrie 1917, data scrisorii de acreditare a primului reprezentant român în calitate de trimis extraordinar la Lisabona, în persoana lui Victor Ionescu, deputat. La 7 decembrie 1919, primul reprezentant portughez şi-a prezentat scrisorile de acreditare la Bucureşti.

Din 1920 funcţionează Legaţia României la Lisabona. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, relaţiile diplomatice nu au fost întrerupte. Misiunile diplomatice ale celor două ţări şi-au încetat activitatea la 20 noiembrie 1945 (cea portugheză) şi la 7 noiembrie 1947 (cea română).

La 31 mai 1974, relaţiile diplomatice au fost reluate şi ridicate la rang de ambasadă, România fiind prima ţară est-europeană care a restabilit relaţiile cu Portugalia după revoluţia „garoafelor” (25 aprilie 1974). În octombrie 1974 şi februarie 1975, au fost acreditaţi ambasadori rezidenţi la Lisabona şi la Bucureşti.

Misiuni ale României:  

  • Ambasada României în Portugalia: ambasador Ioana BIVOLARU (şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 6 septembrie 2016).

Misiuni în România:

  • Ambasada Republicii Portugheze în România: ambasador Fernando Teles FAZENDEIRO (şi-a prezentat scrisorile de acreditare în octombrie 2017)

 Cele mai recente vizite:

La nivel de Preşedinte:

  • în Portugalia: 30-31 octombrie 2003
  • în România: 16-18 iunie 2015

La nivel de Premier: 

  • în Portugalia: 6-7 iunie 2018

La nivel de ministru de externe:

  • în Portugalia: 1-2 iunie 2014

În contextul aniversării în 2017 a 100 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, Ambasada României la Lisabona a derulat, împreună cu ICR Lisabona, un ciclu de manifestări de diplomație publică și promovare a imaginii României în Portugalia, sub titlul „12 capitole ale creativităţii româneşti”. Lunar, în diverse locații muzeale sau în contexte urbane, au fost puse în scenă momente evocatoare legate de capitole-cheie ale culturii româneşti, respectiv film, literatură, teatru, sculptură, pictură, dans, muzică, fotografie, bijuterie, arheologie, arhitectură, tradiții.

Cooperare economică

În 2018, pentru prima dată în istoria relațiilor bilaterale, schimburile au atins valoarea de 713,82 milioane euro (cu 5,16 % mai mult față de anul precedent), soldul fiind favorabil părții portugheze.

Conform datelor ONRC la nivelul lunii februarie 2019, Portugalia se situa pe locul 22 în rândul ţărilor cu investiţii străine în România, cu un capital investit de 246 milioane de euro şi un număr de 619 societăţi comerciale cu participare de capital portughez, în domenii precum energia regenerabilă și construcțiile comerciale.

Cultură şi educaţie

Relaţiile culturale româno-portugheze s-au dezvoltat mai ales în baza moştenirii  latine comune şi afinităţilor lingvistice între cele două state.

În 2006 a fost inaugurat Institutul Cultural Român de la Lisabona.

Limba română se predă oficial în cadrul lectoratului de limbă română de la Universitatea din Lisabona - Facultatea de Litere - Departamentul de Lingvistică Generală şi Romanică, precum şi la Institutul Cultural Român din Lisabona. Cursuri non-curriculare de limba română sunt organizate la sediul asociaţiilor româneşti. 

Există o bibliotecă cu carte românească la sediul Institutului Cultural Român din Lisabona. Asociaţiile româneşti deţin, la rândul lor, cărți în limba română, provenite din donaţiile statului român (la Almancil, Lisabona şi Setubal). De asemenea, o mică bibliotecă a fost organizată de Lectoratul de Limbă Română de la Universitatea Lisabona.

Limba portugheză este predată în România la Universitatea Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Româno-Americană din Bucureşti.

La 17 iunie 2015 a fost semnat, la Bucureşti, Programul de Cooperare în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media şi turismului. Acesta se va aplica pentru perioada 2015-2018.

Ca urmare a semnării în septembrie 2015 a Declaraţiei de intenţie a Guvernelor român şi portughez (reprezentate de cele două Ministere ale Educaţiei), începând cu anul şcolar 2015-2016, Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească este studiat în 8 şcoli din Portugalia, având în vedere că în instituţiile de învăţământ din această ţară sunt înscrişi cca 3.500 de elevi români.

 

Comunitatea românească

Conform datelor Serviciului pentru Străini şi Frontiere (SEF), comunitatea românească din Portugalia număra în 2017 (cel mai recent recensământ) 30.750  cetăţeni, concentraţi în zonele Lisabona, Setubal şi Santarem (centru) şi regiunea Algarve (sud). 

Comunitatea românească din Portugalia este cea mai numeroasă provenind dintr-un stat membru UE şi a patra ca mărime după Brazilia, Ucraina şi Capul Verde, relativ bine integrată în societatea portugheză, lucru facilitat de afinităţile lingvistice şi de faptul că toleranţa faţă de străini este promovată atât la nivel politic (autorităţi publice centrale şi locale), cât şi al societăţii civile.

Portugalia a liberalizat piaţa muncii pentru cetăţenii români la 1 ianuarie 2009.

Mediul asociativ: Sunt înregistrate 10 asociaţii româneşti, dintre care 4 sunt formate din cetăţeni români şi ai Republicii Moldova („Frăţia” „ACIRMA”, „Doina” și „Mundo Feliz”).

Lăcaşe de cult : În prezent există 8 parohii ortodoxe româneşti și este în curs de înființare un așezământ monastic românesc. De asemenea, în Portugalia există 6 biserici penticostale româneşti.

Pe teritoriul Portugaliei există o singură publicaţie în limba română, "Români în Lusitania", format tipărit, din luna octombrie 2017.

Aprilie  2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice