Relaţii bilaterale

SFÂNTUL SCAUN


Prezentare generală

Primele tratative purtate de statul român şi Vatican, în vederea încheierii unui Concordat, au început în anul 1920, la solicitarea Vaticanului. La 12 iunie 1920, Dimitrie C. Penescu îşi prezintă scrisorile de acreditare ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar pe lângă Sfântul Scaun. La 22 decembrie 1938, Legaţia României a fost ridicată la rangul de ambasadă, revenindu-se, în 1940, la statutul de Legaţie.

Concordatul cu Vaticanul, care reglementează raporturile bilaterale, a fost semnat la 10 mai 1927 şi a intrat în vigoare în 1929. Documentul a permis reorganizarea Bisericii Catolice de rit latin, garantându-se credincioşilor acesteia exprimarea libertăţii religioase, aşa cum fusese recunoscută, în Constituţia din 1923, pentru ortodocşi şi greco-catolici.

La începutul anului 1946, Nunţiul papal, Mons. Andrea Cassulo, a fost declarat persona non grata. Prin Decretul nr. 151 din 17 iulie 1948, Concordatul a fost denunţat de către autorităţile comuniste. La 1 decembrie 1948, guvernul de la Bucureşti a decretat „reunificarea cu Biserica Ortodoxă Română” a greco-catolicilor, act faţă de care Vaticanul a protestat. Nunţiatura a interzis Bisericii Catolice din România să-şi alcătuiască statutul cerut de Legea Cultelor şi a determinat-o să protesteze împotriva exercitării de către Ministerul Cultelor a unor atribuţii prevăzute de această lege. La 7 iulie 1950, relaţiile diplomatice cu Vaticanul au fost întrerupte.

La 5 ianuarie 1989, Patriarhul BOR, Teoctist, aflat la Roma în drum spre India, este primit într-o vizită particulară de Papa Ioan Paul al II-lea. Ulterior, Patriarhul Teoctist a întreprins o vizită la Sfântul Scaun, în anul 2002.

Prin Decretul Lege nr. 9 din 31 decembrie 1989 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, ca urmare a abrogării Decretului Lege 358/1948, Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) a fost recunoscută oficial.

România şi Vatican au hotărât reluarea relaţiilor diplomatice la 15 mai 1990, primul ambasador al României prezentându-şi scrisorile de acreditare la 8 iunie 1993.

Din ianuarie 1998 în România s-a revenit la vechea tradiţie prin care Nunţiul apostolic la Bucureşti devine decanul corpului diplomatic acreditat în ţara noastră.

Dialogul politic bilateral

  • Vizite la nivelul şefilor de stat: în România – 1999; la Sfântul Scaun – 1991, 1992, 1995, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2013, 2015.
  • Vizite la nivelul prim-miniştrilor: în România – 1998, 2001, 2007, 2009; la Sfântul Scaun – 1998, 2001, 2007, 2014, 2016, 2018.
  • Vizite la nivelul miniştrilor de externe: în România – 1990, 1992, 1993, 2009, 2017; la Sfântul Scaun - 1990, 1997, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016.

 Reprezentare diplomatică

  • Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun: Ambasador Liviu-Petru Zăpîrţan
  • Nunţiatura Apostolică în România: Nunţiu Apostolic Mons. E.S. Miguel Maury Buendia

 Cooperare sectorială

În perioada 16-17 februarie 2017, a avut loc, la Vatican, Conferința internațională Politici cu privire la refugiați din 1933 până în prezent: Provocări și Responsabilități, organizată prin cooperarea dintre Sfântul Scaun și Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA), organizație a cărei președinție era asigurată de România. Conferința a constituit unul dintre succesele importante ale Președinției române, marcând, totodată, și o premieră a cooperării dintre IHRA și Sfântul Scaun.

Colaborarea în domeniul medical: În anul 2001, s-a semnat Protocolul de înţelegere între Spitalul pediatric „Bambino Gesù” şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei din România, document ce prevedea realizarea unor programe de colaborare bilaterală în domeniul asistenţei sanitare pediatrice. Protocolul a fost reînnoit în anul 2005, prevăzându-se accesul tinerilor specialişti români la expertiza avansată pe care Spitalul vaticanez o deţine.

Colaborarea în domeniul educației: În anul 2016, între Institutul Limbii Române şi Institutul Pontifical Oriental, a fost semnat Protocolul de colaborare privind înființarea și susținerea funcționării unui lectorat de limbă, literatură, cultură și civilizație românească la Institutul Pontifical Oriental. Activitatea lectoratului a început în semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017.

Există o foarte densă cooperare la nivel cultural, cu simpozioane/sesiuni științifice/colocvii/prezentări de carte/concerte/expoziții atât la Vatican, cât și în România.

 

septembrie 2018

 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice