Relaţii bilaterale

Republica Socialistă VIETNAM

Prezentare generală

Relațiile diplomatice dintre România și R. S. Vietnam au fost stabilite la 3 februarie 1950, urmând ca, în 2020, cele două state să aniverseze 70 de ani de la acest eveniment. 

Relațiile bilaterale sunt caracterizate de contacte politice şi sectoriale variate, precum vizita de stat a președintelui României în R.S. Vietnam (2002), vizita oficială a președintelui vietnamez în România (2003), vizita oficială a președintelui Adunării Naționale a R. S. Vietnam (2008) la București, vizita oficială a ministrului afacerilor externe al R. S. Vietnam (2009) la București, vizita vicepreședintelui Adunării Naționale a R. S. Vietnam (2013) în România, vizita oficială a prim-ministrului României la Hanoi (2016), vizita viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al R.S. Vietnam la București (iulie 2018), vizita ministrului român pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în R.S. Vietnam (octombrie 2018), vizita ministrului vietnamez al muncii, invalizilor și afacerilor sociale în România (noiembrie 2018), vizita la București a premierului Nguyen Xuan Phuc (aprilie 2019).

România și R. S. Vietnam au o bună colaborare în cadrul ONU, al Organizației Internaționale a Francofoniei și în formatul Asia-Europe Meeting (ASEM), inclusiv prin implementarea Inițiativei Dunăre-Mekong.

La 27 iunie 2012, UE și Vietnam au semnat Acordul Cadru Global de Parteneriat și Cooperare (APC), intrat în vigoare în octombrie 2016. De asemenea, la 30 iunie 2019, UE și Vietnam au  semnat Acordul de Liber Schimb (care necesită aprobarea Consiliului UE și a Parlamentului European în vederea intrării în vigoare) și Acordul privind Protecția Investițiilor (document care va trebui să parcurgă procedurile naționale de ratificare ale tuturor statelor membre UE înainte de intrarea în vigoare).

Reprezentare diplomatică

Ambasade

Ambasada României la Hanoi: E.S. domnul Emil Ghițulescu, ambasador de carieră, însărcinat cu afaceri a.i.

Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la București: E.S. domnul Dang Tran Phong, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.S. Vietnam

Cooperare economică şi comercială

Vietnamul este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai României, ocupând, totodată, unul din primele locuri în rândul partenerilor comerciali din ASEAN.

Exporturile românești către R.S. Vietnam constau în produse ale regnului vegetal/cereale, produse ale industriei chimice/îngrășăminte și produse farmaceutice, materiale textile, mașini, aparate și echipamente electrice, produse alimentare și băuturi, lemn și cărbune de lemn, animale vii și produse ale regnului animal.

Importurile românești din R.S. Vietnam sunt reprezentate de mașini, aparate și echipamente electrice, materiale textile, metale comune și articole metalice, produse alimentare, produse ale regnului vegetal, mărfuri și produse diverse/mobilă, piei crude/tăbăcite, încălțăminte, mase plastice.

Cooperare cultural-științifică şi în sfera contactelor inter-umane

Relaţiile în domeniul educației și culturii se desfășoară în baza Acordului între Guvernul României și Guvernul R.S. Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, științei, învățământului și sportului, semnat la Hanoi, în iulie 1995. Cu prilejul vizitei premierului României la Hanoi, în iulie 2016, au fost semnate două programe executive în domeniul educației, respectiv al culturii, pentru perioada 2016 – 2020.

La Universitatea din Hanoi, în cadrul Facultății de Limbi Străine, a funcționat, până în 1989, un lectorat de limbă română.

Aproximativ 4 000 de  cetățeni vietnamezi au absolvit studii universitare şi post-universitare în România. În octombrie 1991, la Hanoi a fost înființată Asociația de prietenie româno-vietnameză, la nivel central, cu numeroase filiale la nivel local, reunind, în principal, reprezentanții absolvenților vietnamezi  ai învățământului din România şi personalități ale vieții politice, diplomatice, culturale, academice, științifice şi mass-media.

O componentă importantă a relațiilor bilaterale vizează dezvoltarea cooperării la nivelul administrațiilor locale prin încheierea de acorduri de înfrățire pentru inițierea de proiecte comune în domeniul cultural, educațional, turistic.

 

Direcţia Asia-Pacific, iunie 2019

 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice