Relaţii bilaterale

Republica KÂRGÂZĂ


Prezentare generală

Republica Kârgâză este unul dintre statele din Asia Centrală faţă de care România are un interes particular, în mod deosebit în cadrul procesului de recâştigare a pieţelor economice tradiţionale. Acest interes a crescut substanţial după ce ţara a efectuat paşii necesari pentru a întări starea de stabilitate: adoptarea unei noi Constituţii, precum şi organizarea în mod democratic a alegerilor parlamentare şi a celor prezidenţiale. Se aşteaptă ca în acest mod să se creeze, pe termen lung, un mediu de afaceri mult mai liber într-o democraţie consolidată.


Reprezentare diplomatică

România a recunoscut independenţa de stat a R. Kârgâze la 20 decembrie 1991. Din iunie 1992, România şi R. Kârgâză au stabilit relații diplomatice. Ambasadorul R. Kârgâze la Kiev este acreditat şi în România, iar ambasadorul român din Kazahstan este, de asemenea, acreditat la Bişkek.

Pe 25 mai 2006, a fost inaugurat Consulatul Onorific al României în R.Kârgâză. Consul onorific este domnul Işenbai Moldotaşev, acesta fiind, totodată, şi preşedinte al Societăţii de Prietenie R. Kârgâză – România.


Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

Volumul schimburilor comerciale româno-kârgâze este redus. Evoluţia relaţiilor economice rămâne în continuare destul de lentă. Lipsa interesului comercial din partea companiilor româneşti poate fi explicată prin amplasarea geografică îndepărtată şi greu accesibilă din punctul de vedere al infrastructurii, precum şi a subdezvoltării economiei kârgâze, în lipsa propriilor resurse.

Începând cu anul 2003, după acreditarea în Republica Kârgâză a ambasadorului român în Kazahstan, au avut loc mai multe contacte în sfera sectorului privat, în vederea demarării unor colaborări comerciale, în special în domeniile: industrie uşoară-confecţii, încălţăminte, pielărie, industrie alimentară, construcţii, mobilă etc.

La data de 31.12.2015 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Kârgâzstan a fost de 5,169 milioane USD, din care exportul a fost de 4,655 milioane USD și importul de 0,513 milioane USD

Soldul balanței comerciale a fost pozitiv +4,414& mil. USD în favoarea României.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, la 31.12.2015 volumul schimburilor comerciale a scăzut cu 6% din care exporturile au scăzut cu 2%, iar importurile au scăzut cu 29%. Produsele de baza la exporturile românești au fost: produse ale industriei conexe, produse alimentare, băuturi, tutun, mașini, aparate și echipamente electrice, iar importul românesc constă în unele produse ale regnului animal.


Comunitatea română

Nu există o comunitate română propriu-zisă în Kârgâzstan, puţinii români care lucrează aici fiind implicaţi în proiecte temporare.

DEEAC – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice