Relaţii bilaterale

Republica TADJIKISTAN


Reprezentare diplomatică

Prin Declaraţia Guvernului din 20 decembrie 1991, România a recunoscut independenţa de stat a Republicii Tadjikistan.

La 20 iulie 1992, au fost stabilite relaţiile diplomatice între România şi Republica Tadjikistan. În noiembrie 2007, ambasadorul român în Kazahstan a fost numit în calitate de ambasador nerezident al României în Tadjikistan, cu reşedinţa la Astana.


Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

Volumul schimburilor comerciale s-a menţinut în permanenţă la un nivel scăzut.

Începând cu anul 2003, după acreditarea în Tadjikistan a ambasadorului României din Kazahstan, au avut loc mai multe contacte în sfera sectorului privat, în vederea demarării unor colaborări comerciale cu diverse companii din România, în special în domeniile: industrie uşoară-confecţii, încălţăminte, pielărie, industrie alimentară, construcţii, mobilă.

La data de 31.12.2015, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Republica Tadjikistan a fost de 360,6 mii USD, din care exportul a fost de 360,4 mii USD şi importul de 0,0 mii USD, soldul fiind de +360,4 mii USD în favoarea României. Practic, volumul schimburilor totale a scăzut cu 57%, din care exportul a scăzut cu 55%, iar importul a fost 0.

Distanţa mare, situaţia instabilă şi nivelul de trai din Tadjikistan, precum şi modalitatea dificilă de plată practicată în acest spaţiu (plăţi exclusiv în moneda naţională, imposibilitatea repatrierii profitului) nu au permis atragerea companiilor româneşti în această ţară.


Comunitatea română

Nu există o comunitate română în Tadjikistan.

DEEAC – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice