Relaţii bilaterale

FEDERAŢIA RUSĂ

Prezentare generală

Semnarea Tratatului politic de bază în 2003 şi a altor documente de colaborare, urmată la scurt timp de activizarea dialogului la nivel de şef de stat, de guvern, de miniştri ai afacerilor externe şi conduceri ale parlamentelor, a marcat trecerea relaţiilor româno-ruse într-o etapă nouă.

Până în 2014, când s-a declanșat criza ucraineană, contactele politice la nivel înalt au fost relativ consistente, astfel: trei prezidenţiale (unul în 2003, respectiv două în 2005), două guvernamentale (2003 şi 2004), şi cinci ministeriale (unul în 2003, două în 2005, unul în 2009 şi unul în 2013), înregistrând o stagnare în anii 2006-2007 (doar trei întrevederi bilaterale la nivel de ministru de externe în marja unor reuniuni multilaterale la nivel regional, în cursul anului 2006). Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a fost prezent la Summitul NATO de la Bucureşti (aprilie 2008). Vizita la București la 17 iunie 2013 a Secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse și vizita ministrului român al afacerilor externe la Moscova, la 8-10 iulie 2013, au reprezentat repere de relevanță în relansarea relaţiilor româno-ruse în baza unei evaluări obiective, de substanţă, a ansamblului dialogului bilateral.

În prezent, în conformitate cu angajamentele asumate în calitate de stat membru UE și aliat NATO, România are ca obiectiv promovarea relaţiilor bilaterale, în jurul unei agende pragmatice şi constructive, în respect pentru principiile fundamentale și normele de drept internațional. Se pune accent pe dimensiunea economică, culturală și academică, precum şi pe sprijinirea cooperării regionale în bazinul Mării Negre, cu efecte benefice pentru stabilitatea și securitatea regională, europeană și internațională.


Reprezentare diplomatică

Ambasade

Consulate generale


Cooperarea comercială şi economică

Instrumentul ce vizează asigurarea unei dezvoltări dinamice a relaţiilor comercial-economice este Comisia Mixtă Interguvernamentală româno-rusă de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică. Cea de-a XI-a sesiune a Comisiei Mixte a avut loc la Bucureşti în perioada 18-19 aprilie 2013.

Cadrul normativ privind colaborarea economică este asigurat de:

 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la relaţiile comercial-economice şi tehnico-ştiinţifice, semnat la 30 decembrie 1991. În prezent, se află pregătit pentru semnare un nou acord de cooperare economică în conformitate cu normele de drept ale UE.
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 29 septembrie 1993. Se află în curs de negociere un protocol la acest acord pentru aducerea lui în conformitate cu acquis-ul comunitar.
 • Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (Moscova, 27 septembrie 1993).


Evoluția volumului schimburilor comerciale

– milioane USD –

 

ANUL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

2810,9

3797,9

4343,9

4422,1

4986,77

4998,3

3309,91

3059

3890

          4918

Export

716,3

1096,7

1417,0

1351,3

1839,69

1949,5

1102,41

1013

1404

1823

Import

2094,6

2701,2

2926,9

3070,8

3147,08

3048,8

2207,5

2046

2486

3095

Sold

-1378,3

-1604,5

-1509,9

-1719,5

-1307,39

-1099,3

-1105,09

- 1033

- 1082

- 1272

 

În 2018, valoarea schimburilor comerciale dintre Federația Rusă și România s-a ridicat la 4,912 mld. USD (3,095 exporturi din RU, 1,823 importuri din RU), în creștere cu 26,6% față de 2017 (3,89 mld. USD). Principalele mărfuri au fost produsele minerale – 42,5%, mașini, echipamente și aparate – 14% și transporturi – 11,6%.

 

Cooperarea cultural-ştiinţifică şi pentru stimularea contactelor inter-umane

În anul 2013a intrat în vigoare Acordul interguvernamental privind înființarea și regulile de funcționare ale Institutului Cultural Român la Moscova și Centrului Rus pentru Cultură şi Ştiinţă la Bucureşti.

În perioada 2011 - 2012, au fost organizate Zilele Culturii Federației Ruse în România și Zilele Culturii Române în Federaţia Rusă. Zilele Culturii Române în Federația Rusă (24 septembrie-18 noiembrie 2012) au cuprins o serie de manifestări desfășurate la Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg şi Velikii Novgorod, printre care concerte ale Operei Naţionale din Bucureşti şi Operei din Iaşi, acompaniate de orchestre cu renume din Federaţia Rusă, spectacole şi dansuri folclorice româneşti, expoziţii de fotografie şi costume populare, precum şi vizionări de filme româneşti şi puneri în scenă a pieselor clasicilor ruşi, în regia unor renumiţi regizori români. Ceremonia de deschidere a Zilelor Culturii Române a avut loc la 24 septembrie 2012, pe scena Music-Hall din Sankt Petersburg cu un concert susţinut de trupa Mozart Rocks și participarea extraordinară a baritonului rus Denis Sedov, acompaniaţi de Orchestra Filarmonică Rusă din Sankt Petersburg. Delegaţia oficială din România a fost condusă de  ministrul culturii şi patrimoniului naţional.

În învăţământul preuniversitar din România funcționează 24 şcoli, în care se studiază limba rusă, în judeţele Tulcea, Brăila, Suceava şi Constanţa. Cadrele didactice care predau etnicilor ruşi merg la stagii de perfecţionare la Institutul de Limba Rusă „A.S.Puşkin” din Moscova, în baza documentelor de colaborare bilaterală.

De asemenea, sunt în derulare proiecte de colaborare între ASE – Bucureşti şi Institutul de Stat de Limba Rusă A.S.Puşkin, respectiv, Universitatea de Stat de Economie şi Finanţe din Sankt-Petersburg, Universitatea de Stat de Economie, Statistică şi Informatică din Moscova, iar în perspectivă cu Academia de Studii Economice „Plehanov” din Moscova.

În 2007, prin decret prezidenţial a fost înfiinţată Fundația „Lumea Rusă”, care are ca principal obiectiv promovarea culturii, civilizaţiei şi limbii ruse în străinătate. Fundația „Lumea Rusă” are deschise filiale la Bucureşti (Academia de Studii Economice), Constanţa (Universitatea Ovidius) şi Cluj Napoca (Universitatea Babeş-Bolyai).


Cadrul normativ privind colaborarea tehnico-ştiinţifică

 • Acordul de colaborare între Academia Română şi Academia rusă de ştiinţe (semnat la Moscova, 24 mai 1993)
  • În baza acestui Acord a fost înfiinţată Comisia mixtă de istorie româno-rusă, care s-a reunit până în 2012 cu o periodicitate aproape anuală (cu mici excepţii vizând intervalele 1996-1998, 2000-2003).
  • Sesiuni ale comisiei mixte de istorie româno-rusă au fost organizate la: Iaşi (noiembrie 1993), Moscova (noiembrie 1994), Constanţa (noiembrie 1995), Moscova (octombrie 1999), Constanţa (octombrie 2004), Moscova (iunie 2005), Moscova (aprilie 2006), Moscova (octombrie 2007), Craiova (septembrie 2008), Cluj (2010), Moscova şi Sankt Petersburg (2011), Constanţa (septembrie 2012).
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului şi ştiinţei (semnat la Moscova, 27 septembrie 1993 / în vigoare)
 • Program de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru anii 2006-2009 (semnat la Bruxelles, 4 decembrie 2006)
 • Protocol între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului al Federaţiei Ruse privind colaborarea şi schimburile în domeniul învăţământului pentru anii de învăţământ 2002 - 2003 şi 2003 - 2004, semnat la Bucureşti la 27 martie 2003, expirat la 31 august 2006, cu menţiunea că prevederile în derulare se vor finaliza în baza documentului menţionat până la semnarea unui nou Protocol
 • Protocolul de intenţie privind colaborarea între Institutul Diplomatic Român şi Serviciul Federal al Arhivelor Ruse (semnat la Moscova, 5 decembrie 2006)
 • Acordul de colaborare între Institutul Diplomatic Român şi Academia Diplomatică a Federaţiei Ruse (semnat la Moscova, 5 decembrie 2006)
 • Acordul de cooperare între Institutul Diplomatic Român şi Facultatea de Relaţii Internaţionale a Universităţii din Sankt Petersburg (semnat la Sankt Petersburg, în februarie 2007)

În anul 2007, a fost înfiinţată Comisia Mixtă Interguvernamentală româno-rusă privind aplicarea prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare româneşti de război pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruseşti de război pe teritoriul României (intrat în vigoare la 5 decembrie 2006). Până în prezent, Comisia a avut șapte întâlniri: Bucureşti - decembrie 2007, Moscova - martie 2009, Bucureşti - noiembrie 2010, Moscova - noiembrie 2012, Bucureşti - aprilie 2013, Moscova - noiembrie 2014 și București - decembrie 2015, Moscova – noiembrie 2016, București – noiembrie 2017, Moscova – noiembrie 2018.

La 25 octombrie 2015, în localitatea Rossoşka din regiunea Volgograd a avut loc ceremonia oficială de inaugurare a primului cimitir al militarilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial.

La 26 noiembrie 2018, a fost inaugurat la Apşeronsk, Ținutul Krasnodar, cel de-al doilea  cimitir al militarilor români căzuţi în cel de-al doilea război mondial, fiind amenajat de statul român şi cu sprijinul autoritătilor ruse.


Minoritatea/Comunitatea română

La recensământul din anul 2010, pe teritoriul Federației Ruse s-au înregistrat 3201 etnici români şi 156.400 persoane aparținând grupei etnice “moldoveni”, ce include persoanele care s-au declarat de etnie “basarabeană”, “basarabă”, “vlahă” sau “moldoveană”.

La 8 septembrie 2017, la Tomsk, a fost înregistrat juridic Centrul Cultural Român “Casa Mare”, inaugurat oficial la 23 martie 2018, fiind prima organizație culturală românească înființată pe teritoriul Federației Ruse. Centrul cultural reunește etnici români originari din regiunile istorice ale României, care au ajuns în regiune în perioada sovietică.

La 1 martie 2018, la Moscova a fost înregistrată oficial “Societatea de cultură română”, cu statut regional la Moscova. Societatea își propune să contribuie la promovarea valorilor culturale românești în Rusia şi la păstrarea identității de limbă şi cultură românești a membrilor săi.

În Federația Rusă se află cetățeni români care își desfășoară activitatea în cadrul unor companii multinaționale, studenți, masteranzi şi doctoranzi care studiază la instituții de învățământ superior din Federația Rusă, dar şi oameni de cultură, artiști, cercetători şi cadre didactice universitare stabilite permanent sau temporar pe teritoriul rus.

Comunitatea românească din Federația Rusă dispune de pagini de socializare pe Facebook – Români la Moscova, Români la Sankt Petersburg, existând proiectul unui website odată cu înregistrarea juridică a “Societății de cultură română”.

Accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă – este reglementat conform dreptului intern din Federaţia Rusă. Nu există restricţii de natură juridică. În prezent, cererile de vize pentru cetăţenii români care doresc să rezideze pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru o durată mai lungă de 90 zile sunt soluţionate în interval de 7 zile lucrătoare, iar solicitările pentru viză cu intrări multiple în decurs de 14 zile lucrătoare.

DEEAC – iunie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice