Relaţii bilaterale

GEORGIA

Prezentare generală

România dezvoltă relaţii politico-diplomatice foarte bune cu Georgia, caracterizate de un dialog politic constant, de substanţă şi un potenţial deosebit de cooperare bilaterală (în domeniul energiei, transporturilor etc.).

După primul război mondial, în condiţiile dezmembrării Imperiului Rus, România a recunoscut (18 februarie 1921) independenţa Republicii Democratice Georgia. La 27 august 1991, Guvernul României a salutat „Declaraţia Parlamentului Republicii Georgia privind restabilirea independenţei de stat” şi şi-a exprimat disponibilitatea de a dezvolta relaţii prieteneşti şi de colaborare cu Georgia, pe baza Cartei ONU şi a principiilor dreptului internaţional, ţara noastră fiind primul stat care a recunoscut restabilirea independenţei Georgiei.

În perioada 2015 - 2016, Ambasada României în Georgia a exercitat al doilea mandat consecutiv de Ambasadă Punct de Contact NATO, element în măsură să consolideze eforturile României de susţinere a aspiraţiilor Georgiei de a deveni membru al comunităţii euro-atlantice şi de a împărtăşi expertiza proprie în acest proces.

România a ratificat Acordul de Asociere UE-Georgia la 3 iulie 2014, fiind primul stat membru UE care a ratificat Acordurile de Asociere cu Republica Moldova, Georgia şi Ucraina.

Totodată, România rămâne principalul contribuitor cu personal la activitatea misiunii civile EUMM Georgia, care monitorizează implementarea Acordului de Încetare a Focului, încheiat în august 2008, în urma conflictului armat din Georgia din 2008.

La 10 februarie 2014, Senatul României a adoptat, cu unanimitate, o declaraţie de sprijin pentru aspiraţiile europene şi euro-atlantice ale Georgiei.

La 24 noiembrie 2015, Comisia pentru Afaceri Europene din cadrul Camerei Deputaţilor a adoptat, în şedinţă plenară, o declaraţie[1] în care reiterează sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei, pentru integrarea Georgiei în UE şi NATO şi pentru recunoaşterea eforturilor Georgiei şi progreselor în implementarea reformelor necesare atingerii acestor obiective, importante atât pentru Georgia, cât şi pentru întreaga regiune.


Relaţiile diplomatice între cele două ţări au fost stabilite la 25 iunie 1992, Ambasada României la Tbilisi fiind inaugurată la 25 februarie 1998. După aderarea României la UE, în 2007, Georgia a devenit un stat prioritar pentru acordarea de asistenţă pentru dezvoltare.

Cele mai recente contacte politice la nivel înalt: vizita oficială la București a Prim-ministrului Georgiei (15 aprilie 2019), vizita la București a ministrului georgian de externe, în contextul participării la reuniunea cvadrilaterală a miniștrilor de externe din Republica Azerbaidjan, Georgia, România și Turkmenistan dedicată Rutei de transport mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică (București, 4 martie 2019), vizita la Tbilisi a Viceprim-ministrului responsabil pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, în contextul participării la ceremonia dedicată aniversării a 100 de ani de la constituirea Republicii Democrate Georgia, din anul 1918 (mai 2018). 


Reprezentare diplomatică

Ambasade:

Ambasadorul desemnat al României în Georgia este domnul Radu Liviu Horumbă.


​Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

În contextul vizitei preşedintelui Georgiei la București, a fost semnat (2 iunie 2010) Acordul Interguvernamental privind relaţiile economice, ştiinţifice şi cooperarea în domeniul tehnic, document fundamental pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale, asigurând cadrul general al cooperării în domeniile comercial-economic şi tehnico-ştiinţific.

Cele mai recente sesiuni ale Comisiei Mixte Interguvernamentale pentru cooperare economică și tehnico-științifică România-Georgia au avut loc la 8 iunie 2018 (București) și 3 noiembrie 2017.

În anul  2018 volumul schimburilor comerciale ale României cu  Georgia a fost de 220,194 milioane USD, din care exportul a fost de 211,214 milioane USD și importul de 8,980 milioane USD, soldul fiind de 202,234 milioane USD în favoarea României.

Față de anul anterior, volumul comerțului a crescut cu 9,66%, din care exportul a crescut cu 12,30%, iar importul a scăzut cu 29,43%.

Asistența pentru dezvoltare

Începând cu 2007, an în care a devenit stat membru al UE și donator de asistență pentru dezvoltare, România a acordat Georgiei asistență pentru dezvoltare în valoare de peste 3,6 milioane Euro, inclusiv asistență umanitară (aproximativ 1,45 milioane Euro).

 

Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane: Cu asistenţa Guvernului României, au fost renovate clădirea Liceului nr. 166 „Antim Ivireanu” din Tbilisi (inaugurată la 19 noiembrie 2002), precum şi un amfiteatru din cadrul Universităţii de Stat din Tbilisi, denumit „România”, inaugurat în 2009.

 

                                                                                                           DEEAC iunie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice