Relaţii bilaterale

MUNTENEGRU

România a recunoscut Muntenegru la 13 iunie 2006. Relațiile diplomatice au fost stabilite la 9 august 2006, prin semnarea, la Podgorița, de către consulul general al României, și primul adjunct al ministrului de externe muntenegrean, a Comunicatului comun privind stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă. La 27 octombrie 2006, Președintele României a semnat decretul de înființare a Ambasadei României la Podgorița.

Din 1 noiembrie 2013, Ambasadorul României în Muntenegru este Ferdinand Nagy. Atașații pentru interne, apărare și economic pentru Serbia și Muntenegru, au reședința la Belgrad.

Urmare demersurilor părții române, la 28 iulie 2011, Guvernul muntenegrean a decis deschiderea unei ambasade în România. Inaugurarea sediului Ambasadei Muntenegru la București a avut loc la 18 februarie 2014, în marja vizitei ministrului de externe muntenegrean în România. Inaugurarea noului sediu al Ambasadei României în Muntenegru a avut loc la 18 iulie 2014, în cadrul vizitei de lucru a ministrului român al afacerilor externe la Podgorița.

Primul ambasador al Muntenegrului în România, Milan Begović, și-a încheiat misiunea la 30 septembrie 2017 (prezentase scrisorile de acreditare la 13 noiembrie 2013). La 11 octombrie 2018, ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Muntenegrului în România, Goran Poleksić, a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui României.

Relația bilaterală a înregistrat o dinamizare deosebită după 2013, atât pe palierul politic, cât și pe cel sectorial/tehnic.

La nivel prezidențial, fostul președinte al Muntenegru, Filip Vujanovic a efectuat o vizită oficială la București în perioada 22-23 octombrie 2007. Președintele Vujanovic a participat, la invitația Președintelui României, la Summit-ul SEECP de la București din 25 iunie 2014.

La nivel de premier, în perioada 26-27 august 2018, a avut loc prima vizită a premierului român la Podgorița după redobândirea statalității de către Muntenegru. De partea muntenegreană, ultima vizită a avut loc în 26-27 noiembrie 2013– vizita oficială în România a premierului Milo Đukanović, după participarea la reuniunea Forumul ECE – China de la București.

În perioada 2014 - 2019 au avut loc numeroase vizite oficiale și de lucru la nivel de miniștri: vizita oficială în România a ministrului muntenegrean de externe (17 februarie 2014), vizita la Podgoriţa a ministrului român al economiei (10-11 martie 2014), consultări între miniştrii economiei (Bucureşti, 19 iunie 2014), vizita de lucru la Podgoriţa a ministrului român de externe (18 iulie 2014). Vizita în România a negociatorul-şef cu UE al Muntenegru (19 martie 2015) şi vizita oficială a preşedintelui Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, dl. Valeriu Zgonea, la Podgoriţa (7-8 decembrie 2015). La 6 octombrie 2016, Aleksandar Andrija Pejović, Negociator-şef al Muntenegrului cu UE, a fost primit în vizită de curtoazie de ministrul român al Afacerilor Externe.

 La 4 octombrie 2016, președintele parlamentului din Muntenegru la acea dată, Darko Pajović, a efectuat o vizită de lucru în România fiind invitat de Președintele Senatului României să participe la Ședința de Plen în care Parlamentul României a ratificat Protocolul de Aderare al Muntenegrului la NATO. În marja vizitei, oficialul muntenegrean a avut întâlniri de lucru cu președintele Senatului, și cu președintele Camerei Deputaților.

În perioada 6-7 noiembrie 2017, a avut loc vizita oficială în Muntenegru a ministrului Afacerilor Externe, domnul Teodor Meleșcanu, în cadrul căreia oficialul român a avut întâlniri cu omologul muntenegrean, Srdan Darmanovic, prim-ministrul Dusko Markovic, președintele Filip Vujanovic, președintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic, precum și cu ministrul Apărării, Pedrag Boskovic. În cadrul vizitei ministrul Afacerilor externe l-a invitat pe omolog să efectueze o vizită în România.

La 5 iunie 2018 a avut loc vizita oficială a ministrului afacerilor externe din Muntenegru, Srđan Darmanović, la București, urmare a invitației adresate de omologul român domnul Teodor Meleșcanu în timpul vizitei oficiale la Podgorica din noiembrie 2017.  În timpul vizitei, ministrul Darmanović s-a întâlnit cu înalți oficiali români: premierul Viorica Dăncilă, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, vicepreședintele Camerei Deputaților, Petru Vlase și ministrul Finanțele Publice, Eugen Orlando Teodorovici.

Cele mai recente contacte bilaterale la nivel înalt au avut loc în marja participării la Summit-ul în format 16+1 de la Dubrovnik (11-13 aprilie 2019), când Prim-ministrul României, doamna Viorica Dăncilă, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Muntenegrului, domnul Duško Marković. Prim-ministrul muntenegrean a efectuat, la data de 3 aprilie, o vizită oficială în țara noastră, iar viceprim-ministrului muntenegrean Milutin Simović a efectuat o vizită oficială la București la data de 7 octombrie 2019.

Cooperarea sectorială a cunoscut o dinamică sporită începând cu 2013, fiind avansate numeroase propuneri de asistență către partea muntenegreană pentru integrarea în UE și NATO. Partea română a avansat liste cu experți (46 în total, din Ministerul Finanțelor Publice, Justiției, MAI, DLAF, DNA) pentru posibile proiecte TAIEX, Pentru definirea Planurilor de Acțiune ale Muntenegru pe capitolele 23 și 24 (semestrul I 2013), România a transmis propuneri de experți din partea Ministerelor de Interne și Justiție, fiind selectat un expert în domeniul combaterii terorismului. În cadrul proiectului de twinning „Sprijinirea implementării Strategiei Anti-corupție și Planului de Acțiune”, finalizat de Podgorița în aprilie 2014, au participat alți doi experți români.

La 3 martie 2015 a intrat în vigoare Planul de cooperare 2015-2016 în domeniul integrării europene și euro-atlantice la nivelul ministerelor de externe. Un nou plan de cooperare pentru perioada 2018-2020 a fost semnat de miniștrii afacerilor externe, în cadrul vizitei oficiale în Muntenegru a ministrului Afacerilor Externe (6-7 noiembrie 2017).

Între Guvernul României și Guvernul Muntenegrului a fost încheiat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, semnat la București la 8 februarie 2013 și intrat în vigoare la 11 iulie 2013. Alte astfel de documente în varii domenii sunt în diferite stadii de negociere.

Partea română a oferit Muntenegrului asistență în procesul de aderare la NATO: două programe de training în domeniul informațiilor militare și de securitate (Podgorica, 23-29 martie 2014).

La inițiativa ministrului român de externe Bogdan Aurescu, la 22-23 iulie 2015, a avut loc o vizita comună a miniștrilor afacerilor externe din România, Polonia, Croația și Ungaria în Muntenegru. În cadrul acestei vizite, miniștrii aliați s-au întâlnit cu toți oficialii muntenegreni, vizita fiind puternic mediatizată, iar scopul principal al vizitei organizate de ministrul român - creșterea vizibilității NATO și a sprijinului populației muntenegrene pentru aderare la Alianță - a fost atins.

Cooperarea economică este un segment în dezvoltare a relațiilor bilaterale, deși schimburile comerciale rămân încă la un nivel scăzut.

La data de 31.10.2019, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Muntenegru în primele 10 luni ale anului 2019 a fost de 26,19 milioane EURO, din care: exportul a fost de 25,53 milioane EURO și importul de 0,67 milioane EURO, soldul fiind de 24,86 milioane EURO în favoarea României.

Față de aceeași  perioadă a anului trecut, volumul schimburilor comerciale totale a scăzut cu 22,91%,  din care exportul a scăzut cu 23,71 %, iar importul a crescut cu 29,40 %. Nivelul investițiilor directe între cele două economii este nesemnificativ.

 

Actualizat februarie 2020

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice