Relaţii bilaterale

Republica Libaneză

Reprezentare diplomatică

România şi Libanul au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, la 6 ianuarie 1965.

Ambasada României în Republica Libaneză este condusă de domnul Victor Mircea, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 8 noiembrie 2013.

Ambasada Republicii Libaneze în România este condusă de doamna Rana Mokaddem, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 10 iunie 2013.

Contacte politico-diplomatice

Pe linia Ministerelor Afacerilor Externe

  • În România: 1992 și 1997.
  • În Liban: 1995.
  • În marja unor reuniuni internaționale: septembrie 2005, septembrie 2013 și februarie 2019.

Cooperarea pe linie parlamentară

Atât în România, cât și în Liban există grupuri parlamentare de prietenie după cum urmează:

  • Grupul Parlamentar de Prietenie cu Republica Libaneză din Parlamentul României, condus de deputatul Rădulescu Alexandru (Președinte).
  • Grupul Parlamentar de Prietenie cu România din Adunarea Națională a Republicii Libaneze, condus de Nicolas Nahas (Președinte). 

 

Cooperarea economică

În urma aderării României la Uniunea Europeană, cadrul juridic de ansamblu al raporturilor economice bilaterale se desfăşoară pe baza Acordului de asociere Uniunea Europeană – Liban (semnat în ianuarie 2002, intrat în vigoare la 1 aprilie 2006).

Ca organism de acţiune pentru cooperarea economică între mediile private din România şi Liban, la 24 martie 2004 s-a înfiinţat Consiliul de Afaceri Româno - Libanez, între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Forumul Economic Libanez

Pentru informaţii suplimentare privind evoluția schimburilor comerciale, click AICI.

 

Comunitatea românească din Liban

Numărul cetăţenilor români care şi-au stabilit domiciliul/reşedinţa pe plan local şi s-au înregistrat ca atare în evidenţele misiunii diplomatice române de la Beirut este de 665 de persoane. Numeroşi români rezidenţi în Liban sunt implicaţi activ în viaţa economică, socială şi cultural-artistică a statului de reşedinţă.

În Liban activează Asociaţia românilor „România-Levant” şi Asociaţia Foştilor Studenţi Libanezi din România, formată din beneficiarii burselor acordate de statul român.

aprilie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice