Cooperare regională

Asia Centrală

 Încadrarea politicii noastre privind ţările din Asia Centrală (Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâstan) se înscrie în ansamblul politicilor UE, aşa cum au fost definite în Strategia pentru regiune elaborată în 2007. Interesele strategice şi declarate ale UE în zonă sunt „securitatea şi stabilitatea” acesteia, definită mai departe drept „o Asie Centrală paşnică, democratică şi economic prosperă”. România susţine în Asia Centrală apropierea de UE şi încurajarea proceselor de democratizare şi consolidare a dialogului şi cooperării regionale.

Din punctul de vedere al României, Asia Centrală reprezintă o imensă piaţă, nu doar pentru producţia industrială, cât mai ales pentru know-how-ul românesc în domeniul hidrocarburilor, utilajelor de forare sau îmbunătăţirilor funciare.

Dialogul politic este axat primordial pe probleme de securitate globală şi energie (proximitatea teatrului de operaţiuni din Afganistan, prezenţa în zonă a marilor jucători globali, existenţa unor conflicte latente şi a concurenţei pe resurse).

Există deja, în plan cultural-educaţional, tradiţia acordării unor burse pentru studenţi din Asia Centrală. Circa 20 de studenţi din ţări ca Turkmenistan sau Kazahstan vin anual să studieze în instituţii de învăţământ superior din România.