Strategia UE pentru regiunea Dunării

Calendar de evenimente

 

 

 

 

2019:

 

Calendarul oficial al Președinției române a SUERD conține peste 50 de reuniuni și evenimente tematice. Cele mai multe dintre acestea au avut loc, deja.

Evenimentelor s-au concentrat sau se vor concentra pe următoarele obiective:

 • intensificarea cooperării între statele membre și Comisia Europeană în procesul de actualizare a Planului de Acțiune SUERD;
 • optimizarea modului de realizare a acțiunilor relevante SUERD și crearea de noi posibilități de încurajare și de promovare a proiectelor care conțin o componentă SUERD în România;
 • identificarea beneficiilor pe care implementarea SUERD le poate aduce României prin accentul pus pe asigurarea coeziunii economice și sociale și diminuarea disparităților de dezvoltare teritorială la nivel european;
 • promovarea beneficiilor SUERD la nivel național și a întregii regiuni prin intermediul unor evenimente publice și acțiuni conexe organizate pe plan intern şi în exterior;
 • consolidarea interacțiunii între entitățile participante la Ariile Prioritare SUERD prin promovarea conectivității, mobilității și a competitivității prin dezvoltarea transnațională a clusterelor;
 • creșterea vizibilității României la nivel european prin intermediul SUERD, printr-o strânsă colaborare a actorilor guvernamentali cu partenerii sociali și cu reprezentanții mediului academic.

 

Evenimentul cel mai important din acest Calendar este cea de-a 8-a ediție a Forumului Anual SUERD, care a avut loc la București, la Palatul Parlamentului, în perioada 27-28 Iunie 2019.  Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Comisia Europeană și cu Programul Transnațional Dunărea. Mai multe detalii despre cea de-a opta ediție a Forumului Anual SUERD, organizat la București, se află pe site-ul dedicat evenimentului: http://suerd.gov.ro/en/ .

În marja Forumului Anual SUERD, a fost organizată o reuniune a miniștrilor responsabili cu economia și mediul de afaceri din statele membre SUERD, pe tema „Rolul IMM-urilor și al structurilor de sprijin pentru afaceri ca instrumente de dezvoltare regională în cadrul politicii de coeziune post 2020 “, cu participarea comisarului european pentru politică regională.

De asemenea, au avut loc și alte evenimente tematice, cu participarea coordonatorilor Ariilor Prioritare ale SUERD și ai Autorității de Management a Programului Transnațional Dunărea.

Calendarul reuniunilor și evenimentelor tematice organizate de România pe durata Președinției la SUERD (în limba română) poate fi consultat, accesând acest link.

Detalii suplimentare despre SUERD, acțiunile și obiectivele Președinției române la SUERD, pe site-ul oficial al Președinției române la SUERD.

România va preda PreședințiaSUERD Croației.

 

2018: 

 

 • Preluarea Președinției SUERD de către România  în cadrul Forumului Annual SUERD de la Sofia, 18-19 Octombrie 2018
 • Lansarea site-ului www.suerd.gov.ro dedicat Președinției române a SUERD
 • Deschiderea oficială a Secretariatului Tehnic SUERD (Birourile de la București și Viena)
 • Forumul Național SUERD, 5-6 Noiembrie 2018,  București  

                              

HG 462/2018 (Hotărâre privind funcționarea sistemului de Coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniuni Europene pentru Regiunea Dunării). Acest Act normativ a fost elaborat deoarece era necesară stabilirea unei ierarhii clare a participanților la nivel național în SUERD și a atribuțiilor acestora, în vederea unei implementări eficiente a SUERD.

Societatea civilă și SUERD Au avut loc diverse reuniuni prin care s-a urmărit  implicarea societății civile în activitățile SUERD. A fost constituit Consiliul Consultativ, structură a societății civile prevăzută de HG SUERD.

 

2017:

 • Conferințe în teritoriu pentru implementarea SUERD
 • 18-19 Octombrie  -  A șasea ediție a Forumului Anual SUERD, Budapesta  

 

2016:

 • 16 Decembrie - Raportul Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Strategiilor Macro-Regionale ale UE
 • 3-4 Noiembrie - A cincea ediție a Forumului Anual SUERD, Bratislava. Desfăşurat sub titlul “Innovative Flows - Water, Knowledge and Innovation in the Danube Region”, Forumul s-a axat pe subiecte precum provocările şi perspectivele management-ului apelor, cercetare şi inovare, reunind peste 740 de participanţi. Reprezentanţii României au avut intervenţii în cadrul a două grupuri de lucru: „Apa – sursa de viaţă” (reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au prezentat 2 proiecte strategice la care ţara noastră este parte), şi „Finanţarea SUERD” (Programul Operaţional Regional). În marja Forumului a avut loc o reuniune a miniştrilor responsabili cu cercetarea şi inovarea, care au adoptat o Declaraţie comună. 
 • Lansarea Platformei EuroAccess Danube Region (https://danube-euroaccess.eu/

 

2015:

  29-30 Octombrie - A patra ediţie a Forumului Anual SUERD, Ulm

Forumul s-a desfășurat sub motto-ul “Smart, Social, Sustainable – Innovation for the Danube Region”. România a fost prezentă la nivel de ministru al afacerilor externe. Ministrul român a deschis, alături de Primul-ministru al landului german Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, cea de-a doua zi a Forumului.

Forumul SUERD a reunit, la cea de-a patra ediţie, peste 1100 de participanți din cele 14 state participante SUERD, dintre care aproximativ 155 din România, țara noastră ocupând locul al doilea ca număr de participanți după Germania. S-a remarcat, astfel, un interes crescut în rândul factorilor de decizie (reprezentanți guvernamentali, ai mediului de afaceri, academic și asociativ) pentru implementarea SUERD. 

 • Septembrie - Lansarea primului apel de proiecte în cadrul Programului Transnaţional Dunărea
 • 15 Iulie - Inaugurarea, la Bruxelles, a Danube Strategy Point (Punctul Focal de Asistenţă Tehnică SUERD)

2014:

Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană, Guvernul Austriei şi Primăria oraşului Viena și s-a desfăşurat sub titlul „We grow together – together we grow – Empowered for a prosperous and inclusive Danube Region”. A avut ca tematică generală revizuirea sistemului de guvernanţă a Strategiei Dunării şi creşterea competitivităţii în regiune, incluziunea socială fiind privită ca o precondiţie pentru asigurarea prosperităţii.

Formatul manifestării a menţinut tradiţia instituită de România prin Forumul SUERD de la Bucureşti din 2013 privind organizarea reuniunii informale a miniştrilor de externe dunăreni în marja Forumului Anual. În acest context, în 2014, reuniunea miniştrilor de externe a fost organizată după sesiunea oficială de deschidere, respectiv la 26 iunie, la sediul Ministerului federal austriac pentru Europa, Integrare şi Afaceri Externe.  Cu acest prilej, a fost adoptată o Declaraţie a miniştrilor afacerilor externe. 

 

2013:

În perioada 28 - 29 Octombrie 2013, Guvernul României şi Comisia Europeană au organizat, la Bucureşti, cea de-a doua ediţie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Desfăşurat sub titlul “Danube Region – stronger together, stronger in the world”, evenimentul a reunit reprezentanţi din state cele 14 state dunărene, alături de oficiali europeni, reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor din regiune, mediului academic şi de afaceri şi societăţii civile. Evenimenul s-a bucurat de participarea Comisarului european pentru politică regională şi a Comisarului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

În premieră, la ediţia din acest an au fost organizate, în marja Forumului, două reuniuni - reuniunea miniştrilor afacerilor externe şi cea a miniştrilor dezvoltării regionale din statele SUERD.

În cadrul Forumului Anual SUERD, a fost prezentată Declaraţia comună a miniştrilor de externe din statele dunărene, adoptată la încheierea reuniunii ministeriale de reprezentanţii guvernamentali participanţi.

În marja Forumului, au avut loc şi alte evenimente: Danube Financing Dialogue, Conferinţa Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunărene (CODCR), Seminarul Danube Innovation Partnership, precum şi reuniuni ale Grupurilor Directoare pentru Ariile Prioritare responsabile de competitivitate, educaţie, cultură şi turism.

 

Reuniunea a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene şi cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în coordonare, pe substanţă, cu Comisia Europeană (DG Regio). Evenimentul a vizat stimularea integrării obiectivelor Strategiei Dunării în documentele de programare (Acordurile de Parteneriat) şi Programele Operaţionale pentru statele membre UE, (respectiv, în instrumentele de coordonare a asistenţei financiare UE destinate statelor non-membre UE - IPA, ENI) pentru viitoarea perioadă de programare a UE 2014-2020.

A fost organizată și o altă reuniune dintre reprezentanţii celor două strategii macro-regionale deja adoptate de UE: SUERD (în 2011) şi Strategia UE pentru Regiunea Mării Baltice / EUSBSR (în 2009), şi reprezentanţii naţionali ai viitoarei Strategii a UE pentru Regiunea Adriatică-Ionică (EUSAIR), în scopul transferului de experienţă şi bune practici între cele două macro-strategii europene deja funcţionale şi o nouă macro-strategie care va fi supusă spre aprobarea Consiliului European în 2014.

 • 9 Aprilie - Comisia Europeană a lansat primul raport privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). Raportul prezintă rezultatele obţinute după 18 luni de punere în aplicare şi evaluează valoarea adăugată a strategiei pentru dezvoltarea UE. Acesta este un document-cadru pentru elaborarea altor eventuale strategii macro-regionale ale UE.
 • 28 Martie - A avut loc, la Ministerul Afacerilor Externe, Reuniunea la nivel ministerial a Forumului Naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. Temele pe agenda reuniunii au fost: prezentarea priorităţilor României pentru anul 2013 în implementarea Strategiei Dunării, inclusiv din perspectiva includerii obiectivelor Strategiei în cadrul viitoarei perspective financiare a UE (2014-2020), precum şi pregătirea celui de-al doilea Forum Anual al Strategiei Dunării, organizat de Guvernul României împreună cu Comisia Europeană.