Strategia UE pentru regiunea Dunării

Întrebări frecvente

1. Ce reprezintă/ cum se defineşte Strategia Dunării?

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, iniţiată şi promovată de România alături de Austria, reprezintă un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării – destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene – şi un cadru de articulare între obiectivele prioritare de dezvoltare naţională şi obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, asumată de toate statele membre UE. 

Este o nouă formă a politicii de coeziune a UE care a adoptat abordarea macro-regională pentru a răspunde cerinţelor de adaptare a acestei politici la realitatea unei Europe extinse cu diferenţe mai accentuate între statele membre. Strategiile macro-regionale oferă cadrul abordării şi soluţionării în comun, de către statele unite prin trăsături geografice similare a problemelor ce pot fi soluţionate eficient doar prin cooperare integrată în plan transnaţional şi multi-sectorial.
 

2. Care sunt avantajele pe care le obţine România în urma acestui proiect?

Avantajele sunt multiple:

  • Modernizare: Dezvoltarea economică, socială şi culturală a judeţelor din zona dunăreană. Implicit, această dezvoltare va rezona şi spre alte zone ale ţării, din UE şi din regiune, prin schimburi economice, proiecte comune, etc.
  • Creşterea nivelului de trai: crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea de proiecte de afaceri;
  • Protecţia mediului: elaborarea de proiecte care să contribuie la protecţia mediului şi la reducerea riscurilor producerii unor calamităţi naturale (ex: proiecte pentru prevenirea inundaţiilor sau pentru evitarea deşertificării).
  • Consolidarea cooperării regionale între statele riverane: dezvoltarea proiectului European prin aportul României reprezintă o dovadă a valorii noastre adăugate în cadrul UE. Ne respectăm angajamentele politice asumate anterior şi facem propuneri care aduc beneficii tuturor cetăţenilor europeni.

3. Cum a fost elaborată Strategia?

Strategia a fost elaborată de către Comisia Europeană, Direcţia Generală Politici Regionale – DG Regio – în cursul anului 2010, pe baza contribuţiilor diverşilor actori interesaţi din statele din bazinul Dunării, care au fost colectate în urma procesului de consultare publică lansat de Comisia Europeană şi de fiecare stat, inclusiv de România.
 

4. Cine va finanţa proiectele din cadrul Strategiei?

Ca mecanisme de realizare a politicii de coeziune, strategiile macro-regionale nu au alocate fonduri exclusive pentru implementarea proiectelor, finanţarea acestora asigurându-se prin coroborarea mai multor surse de finanţare. În acest context, este  esenţială alinierea mai multor surse de finanţare, precum fonduri europene cuprinse în Cadrul Strategic Comun (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european etc.), mecanisme europene noi de finanţare (Connecting Europe FacilityHorizon 2020etc.), surse naţionale, regionale sau locale, dar şi finanţări private sau din împrumuturi ale instituţiilor financiare europene şi internaţionale.
 

5. Cum pot beneficia alte state din regiune, încă non-membre UE, de această Strategie?

Platforma de cooperare stabilită de Strategia Dunării între statele membre şi ne-membre ale Uniunii Europene creează o bază de participare egală şi joacă un rol activ în conectarea acestor state cu valorile şi standardele Uniunii Europene, oferind un sprijin real în demersurile lor de împlinire a aspiraţiilor de integrare europeană.

Strategia Dunării a demonstrat că abordarea macro-strategică a ţintelor de dezvoltare regională creează valoare adăugată cooperării europene teritoriale şi că poate contribui semnificativ la reducerea decalajelor dintre regiuni şi comunităţi din ţările dunărene, atât în interiorul Uniunii Europene, cât şi în vecinătatea graniţelor sale.
 

6. Strategia Dunării va ajuta la dezvoltarea oraşelor si satelor din zona Dunării? Care ar fi beneficiile aduse?

Oportunităţile de dezvoltare sunt date, în primul rând, de posibilitatea de a fi susţinute investiţii care să aducă creştere economică, prin valorificarea potenţialului turistic, creşterea coeziunii sociale şi crearea de noi locuri de muncă. Proiectele care sunt şi vor fi elaborate şi implementate prin intermediul Strategiei vor contribui la asigurarea dezvoltării durabile, adică vor fi realizate cu scopul menţinerii echilibrului între creşterea economică şi protecţia mediului, inclusiv a bio-diversităţii.

La nivelul României, Strategia UE pentru regiunea Dunării nu include numai judeţele situate de-a lungul fluviului, ci cuprinde întreg teritoriul statului. Cu toate acestea, judeţele riverane au o poziţie privilegiată, din perspectiva faptului că acestea se bucură de toate beneficiile pe care Dunărea le presupune, inclusiv în ipostaza sa de coridor navigabil.