Dosare de actualitate

Candidatura României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică


Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic al politicii externe române, inclus în actualul program de guvernare. RO şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012 şi a reînnoit-o în 2016 şi 2017. Aderarea României la OCDE depinde de mai mulţi factori:

•   Procesul de extindere a organizaţiei. În prezent, OCDE se află într-un proces de reformă internă de simplificare a procedurilor de decizie între membrii săi şi de revizuire a rolului său global în promovarea dezvoltării sustenabile în actualul context de instabilitate economică. Această reformă internă ar putea include pe termen scurt şi organizarea unui nou proces de extindere.

 

•   Îndeplinirea criteriilor de aderare de către candidaţi:

  • existenţa unei economii de piaţă şi a unei democraţii funcţionale;
  • dimensiunea şi importanţa economică a statului candidat;
  • principiul beneficiului reciproc pentru OCDE şi statul candidat, beneficiu rezultat din aderarea acestuia la organizaţie;
  • consideraţii globale, referitoare la asigurarea echilibrului geografic între membrii organizaţiei.

Aceste criterii sunt evaluate pe baza unor parametri cuantificabili, adoptaţi recent (iunie 2017) şi stipulaţi în documentul cadru privind extinderea OCDE (http://www.oecd.org)

  • Consensul politic al membrilor OCDE pe marginea candidaturii române (susţinerea politică a membrilor organizaţiei pentru aderarea României).

În virtutea statutului de membru al Uniunii Europene, România prezintă un grad înalt de îndeplinire a criteriilor de aderare la OCDE, deoarece acquis-ul comunitar, aplicat de statul român, este inspirat din recomandările acestei organizaţii.

În prezent, candidatura României se bucură de o apreciere generală favorabilă din partea OCDE și a membrilor săi, graţie în special poziţiei relevante deţinute de ţara noastră în plan regional, implicării ei constructive în activitatea organizaţiei şi potenţialului său de dezvoltare economică.

 

Principalele avantaje ale posibilei aderări a României la OCDE:

  • Beneficiul apartenenţei României la clubul restrâns al economiilor dezvoltate şi recunoaşterea implicită, la nivel global, a statutului său de economie de piaţă funcţională şi democraţie consolidată, cu impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine;
  • Beneficiul exemplului. Imaginea favorabilă a României atât faţă de marile economii ale lumii (SUA, China, Japonia etc.), cât şi faţă de statele din regiune cu aspiraţii europene (Republica Moldova, Macedonia, Albania, Serbia etc.);
  • Beneficiul expertizei. Accesul la informaţiile necesare în domeniile prioritare pentru România (cadrul de guvernare, reforma legislativă, anti-corupţia, politica fiscală, infrastructura de transport, agricultura, educaţia etc.);
  • Beneficiul accesului României la instrumentele şi centrele de decizie economică ale OCDE şi posibilitatea de a contribui la guvernanţa economică globală;
  • Beneficiul asistenţei în materie de politici publice din partea membrilor OCDE prin realizarea periodică de evaluări ale politicilor României în domenii specifice (peer reviews) şi emiterea recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora.

 

 

​  Despre OCDE şi relaţia României cu această organizaţie