Prima Pagina

Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Potrivit art. 1 alin. 1 şi 2 din O.G. nr 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe este instituţia care exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de agent guvernamental în faţa CEDO, iar Agentul guvernamental pentru CEDO este entitatea individualizată prin lege pentru a exercita acest rol de reprezentare a statului român, conferit Ministerului Afacerilor Externe.
 Coordonate de contact

Telefon: (40 21) 319.21.91
Fax: (40 21) 319.22.29
E-mail: dag@mae.ro