Securitate internațională

Riscuri asimetrice

Terorism internaţional

Terorismul este una dintre ameninţările semnificative la adresa securităţii interne şi internaţionale. Politica externă, prin aprofundarea cooperării internaționale și identificarea de noi metode și mijloace de acțiune comună, reprezintă o pârghie importantă în combaterea terorismului.

România este implicată în mod activ pe linia prevenirii şi combaterii terorismului, atât pe plan naţional, cât şi în cadrul forurilor de cooperare internaţională (UE, ONU, NATO, OSCE), având la bază cadrul legal existent şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În acest context, România este membră a Coaliției Globale anti-Daesh/ISIL, în cadrul pilonilor stabilizare și comunicare. Fenomenul luptătorilor terorişti străini care s-au deplasat în Siria și Irak, pentru a combate în rândurile jihadiștilor Daesh/ISIL, a reprezentat și reprezintă o continuă sursă de preocupare, fiind o ameninţare imediată şi reală la adresa securităţii internaţionale, precum şi pentru securitatea internă a statelor democratice.

La nivel naţional, activitatea de prevenire şi combatere a terorismului se organizează şi se desfăşoară unitar, potrivit Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Relaţiile de cooperare ale României pe linia prevenirii şi combaterii terorismului se desfăşoară în cadrul organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE), precum şi la nivel regional şi bilateral. În acest sens, România aplică prevederile Convenţiilor ONU şi Rezoluţiile Consiliului de Securitate ONU în materie, implementează Strategiile UE destinate combaterii terorismului (Strategia şi Planul de acţiune al UE de combatere a terorismului, Strategia UE de combatere a finanţării terorismului, Strategia de comunicare media, Strategia UE privind combaterea radicalizării şi recrutării în scopuri teroriste, Strategia UE pentru Siria şi Irak – combaterea terorismului şi luptătorilor terorişti străini), sprijină măsurile adoptate de NATO şi de OSCE, participă la iniţiativele internaţionale în domeniu (Iniţiativa de Proliferare a Securităţii şi Iniţiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear).

Președinția română a Consiliului UE a urmărit, în primul semestru al anului 2019, consolidarea sinergiei la nivel european între aspectele interne și cele externe ale combaterii terorismului, precum și consolidarea dialogului cu alte organizații internaționale.

Pe plan regional şi bilateral, România promovează o politică activă pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii în Europa de Sud-Est, în Caucazul de Sud şi în întreaga regiune a Dunării şi a Mării Negre. România are încheiate, în plan bilateral, cu state europene şi de pe continentul american, peste 50 de acorduri de cooperare în domeniul combaterii terorismului, criminalităţii organizate, traficului ilegal de droguri.

Actualizat 28 iulie 2019