Profilul candidatului MAE

Ţinând cont de complexitatea activităţii diplomatice, calităţile şi abilităţile pe care MAE le aşteaptă de la un candidat ţin atât de pregătirea profesională, cât şi de abilităţile personale şi profilul psio-comportamental.

Astfel, un viitor diplomat ar trebui să fie înzestrat cu o serie de calităţi precum: precizie, calm, răbdare, bună dispoziţie, modestie şi loialitate, la care se adaugă calităţi subînţelese precum inteligenţă, discernământ, prudenţă, şarm, curaj şi tact. La aceste calităţi personale, se adaugă competenţe profesionale: abilităţi lingvistice şi înclinaţie către asimilarea cu uşurinţă a noi competenţe, cunoştinţe generale privind relaţiile internaţionale, precum şi cunoştinţe specializate pentru anumite domenii de activitate precum cel juridic, economic sau consular, abilităţi de scriere a unui discurs, capacitate de sinteză şi analiză, abilităţi dezvoltate de comunicare scrisă şi verbală, abilităţi de negociere, flexibilitate, creativitate şi capacitate de adaptabilitate în medii multiculturale, învăţare activă.