Categoriile de personal

Personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe este împărţit în 3 categorii: personal diplomatic/consular, funcționari publici şi personal contractual/administrativ.
 

Personal diplomatic/consular
Personalul diplomatic al României se ocupă cu realizarea şi implementarea politicilor şi strategiilor naţionale în domeniul relaţiilor externe ale României. De asemenea, creează şi dezvoltă cadrul necesar menţinerii relaţiilor diplomatice cu structurile organizaţiilor internaţionale.

              Citeşte mai mult despre statutul personalului diplomatic şi consular
  

 

Funcţionari publici

Funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi au atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către Ministerul Afacerilor Externe.
 

 

 

  

 

Personal de specialitate/tehnico-administrativ

Personalul contractual/administrativ este implicat în activităţi privind managementul intern al instituţiei în domenii precum: secretariat, tehnologia informaţiilor, financiar-contabilitate, logistică, achiziţii publice şi resurse umane.