Securitate internațională

Securitate cibernetică

 

România abordează domeniul securităţii cibernetice ca o dimensiune importantă a securităţii naţionale, asumându-şi angajamentul de a asigura cadrul normativ în domeniu pentru a face faţă cerinţelor internaţionale şi care să faciliteze, cooperarea bilaterală şi schimbul prompt şi eficient de informaţii între autorităţile competente cu responsabilităţi în combaterea utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor/ICT în scopuri teroriste sau criminale.

Strategia de Securitate Cibernetică a României din 2013, Concepţia de Apărare Cibernetică la nivelul Ministerului Apărării Naţionale aprobată la nivel de ministru în 2017, Strategia Naţională de Apărare 2015, Legea nr. 362/28.12.2018  cu completările ulterioare (Directiva privind securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune care asigură implementarea în România a Directivei NIS a Uniunii Europene), precum şi proiectul de Lege privind securitatea şi apărarea cibernetică a României urmăresc implementarea unor măsuri de securitate la nivel naţional menite să sporească nivelul de protecţie a infrastructurilor cibernetice, în concordanţă cu normele aplicabile în cadrul NATO şi UE.

 

 

 

iulie 2019