Centrul de presă

Acreditare corespondenţi de presă străini


Ministerul Afacerilor Externe reprezintă autoritatea competentă care acreditează jurnaliştii străini în România.

La sosirea în România jurnaliştii străini sunt rugaţi să se prezinte personal pentru acreditare la Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare.

Adresa: Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 31, sector 1

Telefon: (40 21) 431.13.77

E-mail: presa@mae.ro


​Documente necesare pentru acreditare:

 • Scrisoare de acreditare din partea instituţiei de presă, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată conducerii Direcţiei Purtător de Cuvânt şi Comunicare. Această adresă va confirma faptul că jurnalistul este angajat al redacţiei respective în calitate de corespondent permanent în România. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura directorului cu data şi ştampila.

Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN".
Instituţiile de presă care au un birou la Bucureşti vor transmite solicitările de acreditare atât pentru coordonatorul acestuia, cât şi pentru ceilalţi membri ai personalului.

În cazul jurnaliştilor freelance, aceştia vor prezenta solicitări de acreditare de la cel puţin două instituţii de presă sau din partea consiliului de conducere a asociaţiei profesionale din care fac parte.

 • Curriculum Vitae care va include: data şi locul naşterii, naţionalitatea şi cetăţenia, studii, activitatea profesională, limbi străine cunoscute, adrese birou şi domiciliu în România (număr de telefon, fax, e-mail)
 • Copie după legitimaţia de presă naţională sau internaţională
 • Copie după paşaport sau buletin/carte de identitate
 • Două fotografii color tip paşaport
 • Formular acreditare  

În baza documentelor prezentate, Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare va elibera în termen de cel mult 30 zile lucrătoare, de la data depunerii actelor pentru acreditare, o legitimaţie de corespondent permanent. Legitimaţia este valabilă maximum 1 an de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii ulterioare.

Documente necesare pentru prelungirea acreditării:

 • Scrisoare de acreditare din partea instituţiei de presă, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată conducerii Direcţiei Purtător de Cuvânt şi Comunicare. Această adresă va confirma faptul că jurnalistul este angajat al redacţiei respective în calitate de corespondent permanent în România. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura directorului cu data şi ştampila.

Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN".
Instituţiile de presă care au un birou la Bucureşti vor transmite solicitările de acreditare atât pentru coordonatorul acestuia, cât şi pentru ceilalţi membri ai personalului.

În cazul jurnaliştilor freelance, aceştia vor prezenta solicitări de acreditare de la cel puţin două instituţii de presă sau din partea consiliului de conducere a asociaţiei profesionale din care fac parte.

 • Curriculum Vitae care va include: data şi locul naşterii, naţionalitatea şi cetăţenia, studii, activitatea profesională, limbi străine cunoscute, adrese birou şi domiciliu în România (număr de telefon, fax, e-mail) (în cazul în care există modificări faţă de anul anterior)
 • Copie după legitimaţia de presă naţională sau internaţională
 • Copie după paşaport sau buletin/carte de identitate
 • Două fotografii color tip paşaport
 • Formular acreditare (în cazul în care există modificări faţă de anul anterior)
 • Minimum 3 materiale publicate, cu privire la România (sau o listă cu titlurile materialelor audio-video realizate în perioada acreditării sale)
 • Legitimația de corespondent străin eliberată de către Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare.

Documentele mai sus menţionate vor fi prezentate cu cel mult 40 de zile înainte de expirarea perioadei de acreditare. Termenul pentru prelungirea legitimaţiei este de maximum 30 zile lucrătoare, de la data depunerii documentelor, iar durata prelungirii acreditării este de 1 an de zile.


Informații utile:

În cazul pierderii legitimaţiei de corespondent străin, jurnalistul este obligat să anunţe Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare şi poliţia locală. Corespondentul străin se va prezenta la Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare cu dovada eliberată de poliţie, în baza acesteia urmând a i se elibera o nouă legitimaţie.

Membrii de familie ai jurnalistului nu beneficiază de legitimaţii de corespondent străin..
Membrii de familie ai jurnalistului primesc viză de şedere şi permis de rezidenţă în condiţiile prevăzute de lege.

Corespondentul străin este obligat să anunţe Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare următoarele modificări:

 • schimbarea numărului de telefon, fax sau a adresei de e-mail;
 • schimbarea organizaţiei de presă trimiţătoare;
 • încheierea activităţii de corespondent în România.