Dosare de actualitate

Migratie şi azil

Gestionarea eficientă la nivelul Uniunii a domeniului migraţiei şi azilului este un obiectiv prioritar pentru actualul executiv european (2014-2019). La preluarea mandatului de Preşedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a anunţat migraţia şi problematica refugiaţilor ca fiind una din cele 10 priorităţi ale programului politic al Comisiei Europene şi intenţia de a elabora o nouă politică a UE în aceste domenii.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a adoptat o nouă Agendă Europeană pentru Migraţie. Prin această nouă agendă, UE propune măsuri imediate necesare pentru a răspunde provocărilor actuale din domeniul migraţiei, precum şi iniţiative pe termen mediu şi lung care trebuie luate pentru a furniza soluţii structurale în scopul unei mai bune gestionări a migraţiei, sub toate aspectele sale. Gestionarea migraţiei include o dimensiune internă, care derivă din responsabilitatea comună a statelor membre, dar şi o dimensiune externă, gestionată în cooperare cu ţările din afara UE, ţări de tranzit şi de origine a imigranţilor. Combinând atât politici interne, cât şi politici externe, agenda propune o abordare globală, bazată pe încredere şi solidaritate între statele şi instituţiile UE. Agenda UE pentru migraţie subliniază necesitatea unei noi abordări, cuprinzătoare, care să folosească toate politicile şi instrumentele pe care UE le are la dispoziţie, combinând în mod optim politici interne şi externe. O soluţie durabilă pentru criza migraţiei necesită o schimbare majoră în ceea ce priveşte politicile pentru migraţie ale Uniunii, pentru a asigura graniţe puternice, proceduri corecte şi un sistem capabil să anticipeze problemele.

Priorităţile pe termen scurt ale Agendei UE sunt legate de necesitatea de a adopta măsuri care să prevină pierderi umane în contextul presiunii migratorii asupra Europei, prin alocarea de fonduri suplimentare pentru operaţiunile FRONTEX de căutare şi salvare, pentru relocarea legală şi în siguranţă a imigranţilor în Europa, asistenţă suplimentară pentru statele UE cele mai afectate de la graniţele externe ale UE. Migraţia este în acelaşi timp o provocare şi o oportunitate. Priorităţile pe termen mediu şi lung constau în dezvoltarea unor acţiuni structurale care să privească dincolo de crize şi urgenţe, ajutând statele membre să gestioneze mai bine toate aspectele migraţiei.

Agenda propune patru direcţii majore de acţiune: reducerea factorilor care încurajează migraţia ilegală, cu accent pe abordarea cauzelor fundamentale ale migraţiei ilegale din ţările terţe şi o mai bună aplicare a politicilor de returnare; salvarea vieţilor şi securizarea graniţelor externe printr-o mai bună gestionare a graniţei externe şi îmbunătăţirea eficienţei procedurilor la frontieră; consolidarea politicii comune de migraţie şi azil; dezvoltarea unei noi politici de migraţie legală, având în vedere viitoarele provocări demografice cu care se va confrunta UE.

Implementarea Agendei UE pentru migraţie a demarat prin adoptarea la 27 mai 2015 de către Comisia Europeană a unui prim pachet de măsuri care se axează pe trei direcţii de acţiune: migraţia legală, măsuri provizorii în domeniul relocării de persoane care au nevoie de protecţie internaţională şi consolidarea capacităţii operaţionale (căutare şi salvare) a FRONTEX. Un al doilea pachet de măsuri a fost adoptat la 9 septembrie 2015 şi include măsuri referitoare la politica de returnare, lista ţărilor de origine sigure, fondul fiduciar de urgenţă al UE pentru Africa, sistemul de relocare al refugiaţilor, finanţarea pentru migraţie şi securitate, echilibrul între responsabilitate şi solidaritate în problema migraţiei.

Gestionarea migrației este corelată cu necesitatea de a avea frontiere externe ale UE mai sigure. La 15 decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru consolidarea frontierelor externe, în vederea securizării frontierelor UE, unui management eficient al migraţiei şi îmbunătăţirea securităţii interne a UE, inclusiv prin înființarea unei Agenţii de Frontieră şi Pază de Coastă.

Totodată, în cadrul strategiei actuale a UE de gestionare a migrației, se acordă o atenție deosebită cooperării UE-Turcia în domeniul migrației. Această cooperare se derulează în baza Planului comun de acțiuni adoptat în noiembrie 2015 și a Declarației comune UE-Turcia andosată cu ocazia CE din 17-18 martie 2016. Obiectivele majore ale cooperării cu Turcia sunt limitarea migrației ilegale pe ruta Mediteranei de Est/Balcanii de Vest, combaterea rețelelor de trafic cu migranți și acordarea de sprijin umanitar pentru găzduirea refugiaților sirieni de către Turcia. Acordul UE-Turcia agreat în martie 2016 a demarat la 20 martie 2016, iar rezultatele acestuia sunt constant monitorizate de Comisia Europeană. În planul asistenței financiare, UE a adoptat o Facilitate pentru refugiații sirieni din Turcia în valoare de 3 miliarde de euro (2016-2017), cu contribuția bugetului comunitar și a bugetelor naționale ale statelor membre. Facilitatea este în prezent în curs de operaționalizare prin intermediul de proiecte concrete în beneficiul celor 2,5 milioane refugiați sirieni găzduiți de Turcia.

România promovează un răspuns european comun la gestionarea migrației. O abordare cuprinzătoare a fenomenului migrației este esențială pentru a identifica soluții imediate la actuala criză, în paralel cu gestionarea cauzelor profunde ale fenomenului migrației. România manifestă solidaritate cu eforturile europene de gestionare a migrației prin participarea la procesul de relocare a migranților din Italia și Grecia, gestionarea cu succes a unui larg segment al frontierei externe, contribuții semnificative la activitatea agențiilor UE de profil - FRONTEX și Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului - precum și la implementarea Acordului UE-Turcia.

Aprilie 2016