Anunţ proceduri selecţii

 

 

​  Rezultatele evaluării candidaturilor depuse pentru Programul Junior Professionals in Delegation (JPD) 2019 – 2021​

Afişat luni, 15 aprilie 2019


 

​  Programul Junior Professionals in Delegation (JPD), sesiunea 2019 - 2021

Afişat joi, 3 ianuarie 2019


 

 

​  Rezultatele evaluării candidaturilor depuse pentru Programul Junior Professional in Delegation (JPD) 2017 – 2019

Afişat marţi, 25 aprilie 2017


 

 

​  ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 94/1999, privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum ale art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru CEDO, Ministerul Afacerilor Externe anunță declanșarea unei proceduri de selecție în vederea ocupării, prin detașare, a trei posturi de execuție în cadrul Direcției Agent Guvernamental, de către judecători sau procurori.
 

Prezenta procedură de selecţie este realizată exclusiv la nivelul Ministerului Afacerilor Externe; solicitarea de detaşare în cadrul ministerului va fi supusă aprobării Consiliului Superior al Magistraturii care va analiza solicitarea prin prisma dispoziţiilor legale şi regulamentare în materie.

 

Descrierea principalelor sarcini ale postului:

 • Întocmirea actelor necesare în vederea formulării observaţiilor Guvernului român în faţa CEDO;
 • Elaborarea documentelor de informare a Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei cu privire la măsurile adoptate în vederea executării hotărârilor şi deciziilor CEDO;
 • studierea jurisprudenţei CEDO, a legislației şi a practicii judiciare și administrative naţionale.

 

Cerință specifică:

 • cunoașterea limbilor oficiale ale CEDO - engleză și franceză (cel puțin competențe avansate citit-scris privind una din cele două limbi și competențe medii citit cu privire la cealaltă), deoarece corespondența cu CEDO și Comitetul Miniștrilor se realizează în una dintre cele două limbi,
 • cunoaşterea jurisprudenţei CEDO.

Judecătorii și procurorii pot să își manifeste interesul pentru detașare, cel mai târziu până la data de 28 aprilie 2017, la adresa de e-mail dag@mae.ro, transmiţând în mod obligatoriu o scrisoare de intenție și un curriculum vitae.

Procedura de selecție va cuprinde următoarele etape:

 1. Susținerea unui interviu în limba română, pornind de la scrisoarea de intenție.
 2.  Susținerea unei probe practice în una din limbile oficiale ale CEDO, pornind de la principalele sarcini ale postului.

Data interviului și cea a probei  practice vor fi convenite cu fiecare judecător/procuror interesat, urmând a se încadra în intervalul 3-12 mai 2017.

Pentru redactarea probei practice judecătorii/procurorii vor avea la dispoziție 3 zile din momentul comunicării conținutului concret al probei. Documentele puse la dispoziţie persoanelor interesate, pentru elaborarea probei scrise, nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise.

Judecătorii și procurorii care își manifestă interesul pentru detașare pot opta pentru desfășurarea interviului prin telefon și pentru transmiterea rezultatului probei practice prin e-mail.

Pe adresa de corespondenţă menţionată în CV, fiecare magistrat interesat va fi informat cu privire la finalizarea procedurii de selecţie, până la data de 19 mai a.c.

 1. Prezentarea secției de judecători sau de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a solicitării Ministerului Afacerilor Externe de detașare a magistraţilor aleşi în urma procedurii de selecție. Detaşarea în cadrul MAE este condiționată de obținerea aprobării din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

În urma interviului şi a evaluării documentelor redactate în cadrul probei scrise, sub aspectul nivelul cunoştinţelor lingvistice şi de jurisprudenţă CEDO, în afara persoanelor selectate pentru o eventuală detaşare în cadrul MAE, se va constitui o listă de rezervă, dintre magistraţii care ar putea fi pe viitor, pe măsura încetării altor detaşări, adecvaţi pentru o detaşare în cadrul DAG. Această listă va fi valabilă 6 luni de la momentul finalizării procedurii de selecţie la nivelul MAE.

 

Informaţii şi lămuriri suplimentare pot fi obţinute la Direcţia Agent Guvernamental, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, tel. 021.431.1347, e-mail dag@mae.ro

Afişat miercuri,11 aprilie 2017


​  Lista finală a candidaților înscriși la selecția națională pentru Programul Junior Professional in Delegation (JPD) 2017 – 2019

Afişat joi, 9 februarie 2017


​  Lista candidaților înscriși la selecția națională pentru Programul Junior Professional in Delegation (JPD) 2017 – 2019

Afişat luni, 6 februarie 2017​  Un nou program de stagiu  - Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) - Programul Junior Professionals in Delegation (JPD)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate (Înaltul Reprezentant) şi Comisia Europeană (Comisia) au decis să instituie un regim succesor al programului Junior Experts in Delegation (JED) pentru a continua să atragă specialişti cu înaltă calificare din statele membre, în cadrul Delegaţiilor Uniunii Europene. Astfel, în 2014, SEAE a lansat  Programul Junior Professionals in Delegation. Următoarea rundă a acestui program se va desfășura începând cu 1 ianuarie 2017.

Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina de internet a SEAE, la adresa -https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en.  

 

Detalii privind înscrierea la programul JPD:

Ministerul Afacerilor Externe este punctul focal pentru transmiterea aplicaţiilor  la nivel național.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: 

 

 • formularul de candidatură completat în limba engleză, scanat în format pdf (disponibil la adresa https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en); 
 • copii ale diplomelor/certificatelor care atestă nivelul cunoștințelor de limbi străine declarate în formularul de candidatură;
 • un curriculum-vitae în format european (Europass), actualizat,  completat în limba română (model disponibil la adresa https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae); 
 • o scrisoare de motivaţie în limba română, de maximum două pagini, în cuprinsul căreia trebuie să se regăsească informaţii despre utilitatea stagiului pentru candidat, atu-uri care îl recomandă pentru acest program si modalităţi de valorificare a experienţei/expertizei dobândite după finalizarea programului;
 • copie după un act de identitate românesc. 

 

Termenul limită de primire a candidaturilor la nivel naţional este 31 ianuarie 2017, ora 23:59:59 (ora României).

Persoanele interesate să aplice pentru acest program vor transmite dosarul de candidatură la adresa jpd@mae.ro, într-un singur email, având dimensiunea maximă de 8 MB. 

Persoanele care nu vor transmite toate documentele menţionate anterior, care le vor transmite completate greşit sau parţial sau care vor transmite dosarul după data limită de depunere a candidaturilor nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare a candidaturilor la nivel național.

 

Criterii de pre-selecţie

În procesul de evaluare și selecție derulat la nivel național vor fi avute în vedere o serie de criterii precum:

 • pregătirea și rezultatele academice;
 • experiența profesională;
 • limbile străine;
 • utilitatea stagiului pentru candidat;
 • cunoştinţe în domeniul instituţiilor și politicilor europene;
 • cunoaşterea specificului ţării sau a ariei geografice pentru care candidatul optează să îşi desfăşoare activitatea;
 • modalităţi concrete de valorificare a experienţei/expertizei dobândite după încheierea programului.

Reamintim faptul că, în conformitate cu procedura aplicabilă la nivelul SEAE, instituția care este punct focal la nivel național pentru programul JPD efectuează selecţia naţională şi înaintează SEAE/COM un număr de 2 până la 4 ori mai mare de propuneri de candidați, iar selecția finală a candidaților este realizată de organizatori.

 

Vă dorim succes!