Dosare de actualitate

Candidaturi pentru posturile de membru independent şi membru supleant din partea României în Consiliul de Administraţie al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale

 

 

1. Temeiul juridic şi scopul anunţului

Conform art. 20[1] din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 România trebuie să desemneze un expert independent în Consiliul de administraţie. Fiecare membru al Consiliului de administraţie poate fi reprezentat de un membru supleant,  conform paragrafului 2, din art.12, capitolul 3 al aceluiaşi Regulament.

Mandatele membrilor şi ale membrilor supleanţi din Consiliul de administraţie vor fi de cinci ani. Acestea nu pot fi reînnoite.

Detalii privind activitatea Agenţiei şi mandatul membrilor pot fi accesate la: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_ro și http://fra.europa.eu/en

 

2. Criteriile de selecţie

Candidaţii trebuie:

 1. să îndeplinească condiţiile de eligibilitate enunţate în Regulamentul (CE) nr. 168/2007, respectiv:
  • să posede experienţă adecvată în domeniul administraţiei publice sau în organizaţii din sectorul privat şi cu cunoștințe și expertiză în domeniul drepturilor fundamentale;
  • să fie o persoană independentă cu responsabilităţi la nivel înalt într-o instituţie naţională, independentă pentru drepturile omului sau altă organizaţie din sectorul public sau privat;
 2. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 3. să dispună de o bună reputaţie profesională şi morală;
 4. să cunoască la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleza sau franceză);
 5. să nu aibă antecedente penale;

3. Procedura de selecţie

Candidaţii trebuie să transmită dosarul de candidatură la adresa de e-mail ddoce@mae.ro sau la nr. de fax - 021.319.23.67, până la 10 aprilie 2018, orele 16:00, ora României. Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

 1. CV-ul (model Europass);
 2. copie după actul de identitate;
 3. copii după actele de studii;
 4. cazier judiciar;
 5. cazier fiscal;

Pe baza dosarelor de candidatură şi a criteriilor de evaluare Comisia de selecţie va întocmi o listă scurtă a candidaţilor care vor fi invitaţi la un interviu, la o dată ce va fi stabilită ulterior. 

În urma examinării dosarelor de candidatură şi a susţinerii interviului, se vor desemna persoanele care vor reprezenta România în Consiliul de administraţie.

Pentru informaţii suplimentare persoana de contact este: Ilinca Ilie, consilier diplomatic, DDOCE (tel: 021.431.15.68, e-mail: ilinca.ilie@mae.ro )

 

[1] Regulamentul (CE) nr. 168/2007, art. 20 - Având în vedere funcţiile specifice ale Agenţiei, fiecare stat membru (SM) trebuie să desemneze un expert independent în Consiliul de administraţie. Având în vedere principiile privind statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru protejarea şi promovarea drepturilor omului (Principiile de la Paris), componenţa acestui Consiliu trebuie să asigure independenţa Agenţiei atât faţă de instituţiile comunitare cât şi de guvernele statelor membre şi să posede cea mai vastă expertiză posibilă în domeniul drepturilor omului.