Programul Junior Professionals in Delegation (JPD), sesiunea 2019 - 2021

În perioada 3 – 31 ianuarie 2019 au fost depuse la nivel național 99 dosare de candidatură, dintre care 56 pentru opțiunea Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), 38 pentru opțiunea Comisia Europeană (COM) și 5 fără opțiune explicită. De asemenea, au fost primite 5 candidaturi după termenul limită stabilit de organizatori.

În perioada februarie – martie 2019, un panel de selecție a evaluat candidaturile depuse, având în vedere criteriile definite de organizatori în Joint Decision of 12.06.2012 establishing a High Level Traineeship Programme in the Delegations and Rules Governing this Programme in Partnership with the Member States of the European Union și în Implementing Rules of the High Level Traineeship Programme in the Deelegations of the European Union in Partnership with the Member States of the European Union. Astfel, după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite atât de organizatori, cât și la nivel național, din totalul candidaturilor depuse au fost declarate eligibile și au intrat în etapa de evaluare finală 54 de candidaturi, dintre care 29 pentru opțiunea SEAE și 25 pentru opțiunea COM.

La 15 aprilie 2019, rezultatele procesului de evaluare la nivel național au fost afișate pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe și Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles. Acestea au fost disponibile spre consultare până la 19 aprilie a.c.

Candidaturile primilor patru candidați clasați pentru fiecare opțiune au fost înaintate către Serviciul European de Acțiune Externă/Comisia Europeană.

Persoanele care doresc informații cu privire la rezultatul obținut pot transmite o solicitare în acest sens la adresa jpd@mae.ro.

 

 

Afișat astăzi, 22 aprilie 2019


 

​  Rezultatele evaluării candidaturilor depuse pentru Programul Junior Professionals in Delegation (JPD) 2019 – 2021​

Afişat luni, 15 aprilie 2019


 

 

​  Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia Europeană (COM) organizează Programul Junior Professionals in Delegation (JPD),  sesiunea 2019 - 2021

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi pagina de internet a SEAE, la adresa https://eeas.europa.eu.  

 

Detalii privind înscrierea la programul JPD:

Ministerul Afacerilor Externe este punctul focal pentru transmiterea aplicaţiilor  la nivel național.

 

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: 

 • formularul de candidatură completat în limba engleză sau franceză, scanat în format pdf (disponibil pe pagina de internet a SEAE); 
 • copii ale documentelor care atestă studiile superioare absolvite, nivelul cunoștințelor de limbi străine și experiența profesională declarate în formularul de candidatură;
 • un curriculum-vitae în format european (Europass), actualizat, completat în limba română (model disponibil la adresa https://europass.cedefop.europa.eu); 
 • cererea-tip, redactată în limba română, care va cuprinde consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și o motivaţie a candidaturii (de maximum două pagini), în cuprinsul căreia trebuie să se regăsească informaţii despre utilitatea stagiului pentru candidat, atuuri care îl recomandă pentru acest program și modalităţi de valorificare a experienţei/expertizei dobândite după finalizarea programului (formular);
 • o copie după un act de identitate românesc.

 

Termenul limită de depunere a candidaturilor la nivel naţional este 31 ianuarie 2019, ora 23:59:59 (ora României).

 

Condiții tehnice și instrucțiuni de înscriere:

 • dosarele de candidatură vor fi transmise la adresa de email jpd@mae.ro, într-un singur mesaj, cu dimensiunea de maximum 8 MB;
 • documentele din dosarul de candidatură vor fi scanate în format pdf., în documente separate;
 • înainte de transmiterea electronică a dosarului de candidatură, vă rugăm să vă asigurați că:
   
 1. aveți toate documentele necesare înscrierii;
 2. ați citit cu atenție, ați completat corect și ați semnat cererea-tip de înscriere, pe fiecare pagină;
 3. documentele au fost scanate, individual după original, în format pdf.; în cazul documentelor cu pagini multiple, toate paginile se vor scana într-un singur document pdf. (de exemplu CV-ul).

Persoanele care vor transmite dosarul după data limită de depunere a candidaturilor nu vor fi luate în considerare în procesul de evaluare a candidaturilor la nivel național. Este de reținut faptul că existența tuturor documentelor în forma cerută este unul dintre criteriile de selecție ale primei etape. De aceea, responsabilitatea întocmirii și transmiterii complete a dosarului revine exclusiv candidatului.

 

Criteriile de eligibilitate sunt cele stabilite în Joint Decision of 12.06.2012 establishing a High Level Traineeship Programme in the Delegations and Rules Governing this Programme in Partnership with the Member States of the European Union.

 

Criterii de evaluare și selecţie

În procesul de evaluare și selecție derulat la nivel național vor fi avute în vedere o serie de criterii precum:

 • pregătirea și rezultatele academice;
 • experiența profesională;
 • motivația participării la acest program;
 • limbile străine;
 • utilitatea stagiului pentru candidat;
 • cunoştinţe în domeniul instituţiilor și politicilor europene;
 • cunoaşterea specificului ţării sau a ariei geografice pentru care candidatul optează să îşi desfăşoare activitatea;
 • modalităţi concrete de valorificare a experienţei/expertizei dobândite după încheierea programului.

 

Reamintim faptul că, în conformitate cu procedura aplicabilă la nivelul SEAE/COM, instituția care este punct focal la nivel național pentru programul JPD efectuează selecţia naţională şi înaintează SEAE/COM un număr de 2 până la 4 candidați pentru fiecare secțiune, iar selecția finală a candidaților este realizată de organizatori.

 

Ca urmare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, care, la art. 13 alin. 2 lit. a), vă informăm că listele candidaților înscriși, listele candidaților eligibili, precum și listele finale cu rezultate ca urmare a procesului de evaluare vor fi publicate pe site-urile RP Bruxelles UE și MAE, în secțiunile create special pentru acest program, pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare de la data finalizării procesului de selecție, urmând ca ulterior să fie afișate doar date statistice cu privire la derularea procesului de selecție la nivel național (număr de persoane înscrise pentru fiecare dintre cele două opțiuni – COM și SEAE, număr de persoane declarate eligibile, care au intrat în procedura de evaluare propriu-zisă, respectiv număr de persoane neeligibile).

 

După afișarea rezultatelor selecției, candidații vor avea la dispoziție o zi lucrătoare pentru depunerea de obiecțiuni scrise cu privire la eventuale erori materiale din liste, cu privire la propria persoană. Eventualele solicitări în acest sens vor fi soluționate în maximum 3 zile lucrătoare.

 

 

Vă dorim succes!

 

Afișat astăzi, 3 ianuarie 2019


MAE, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, se supune obligației respectării Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si se obligă ca datele furnizate de dumneavoastră să fie utilizate strict în scopul participării la această procedură de selecție.

MAE va prelucra datele transmise în conformitate cu atribuțiile legale, în condiții care să garanteze securitatea tehnică a acestora și se asigură să protejeze integritatea și confidențialitatea acestora. Persoanele care doresc ca datele lor personale să fie șterse din baza de date a MAE  o pot face printr-o cerere transmisă către dpo@mae.ro