Dosare de actualitate

Inițiativa celor Trei Mări (I3M)

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă și informală, la nivel prezidențial, care reunește cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică și Neagră (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia). Inițiativa are ca obiectiv creșterea convergenței și a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale UE, prin creșterea interconectivității în regiune, în domeniile energiei, transporturilor și celui digital. Principiile de bază ale Inițiativei celor Trei Mări sunt: promovarea dezvoltării economice, creșterea coeziunii la nivel european și consolidarea legăturilor transatlantice.

Până în prezent, au avut loc patru Summit-uri ale Inițiativei celor trei Mări: la Dubrovnik în 2016, la Varșovia în 2017, la București în 2018 și la Brdo în 2019.

România s-a angajat, la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări de la Varșovia (6 iulie 2017), să găzduiască cel de-al treilea Summit al I3M și prima ediție a Forumului de Afaceri  al acestui format de cooperare.

Summit-ul celor Trei Mări organizat de România (17-18 septembrie 2018) a avut drept obiectiv obținerea de progrese privind interconectivitatea în domeniile transporturilor, energiei și digital. Unul din principalele rezultate ale Summit-ului a fost andosarea unei liste de proiecte prioritare de interconectare la nivel regional.

Forumul de afaceri al Summit-ului de la București a inclus o dimensiune privind posibilitățile de implicare a mediului de afaceri în implementarea proiectelor I3M andosate de statele participante cu prilejul Summit-ului de la București. Evenimentul a reunit peste 600 participanți (oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri) din țările participante la I3M, alte state membre ale UE, din SUA, din statele din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Georgia și Ucraina.

Summit-ul celor Trei Mări, organizat de Slovenia (5-6 iunie 2019), a analizat stadiul implementării listei proiectelor prioritare andosate la București, concluzionând că progresele obținute arată că există capacitatea de implementare necesară. Cel de-al doilea Forum de Afaceri al Inițiativei celor Trei mări, organizat de Slovenia, s-a desfășurat la Ljubljana, în perioada 5-6 iunie 2019.