Centrul de presă

Acreditare jurnaliști români

Jurnaliștii români interesați să se acrediteze pe lângă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) trebuie să contacteze Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare:

Adresa: Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 31, sector 1

Telefon: (40 21) 431.13.77

E-mail: presa@mae.ro

Documente necesare pentru acreditare:

  • Copie după legitimația de presă
  • Copie după cartea de identitate valabilă
  • Formular acreditare
  • O fotografie color tip pașaport în format electronic

Acreditarea jurnaliștilor români pe lângă Ministerul Afacerilor Externe se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date).

 

Informații utile:

Formularul trebuie să fie completat individual de către fiecare jurnalist care dorește să fie acreditat. De asemenea, este necesar ca formularul să fie transmis împreună cu documentele menționate mai sus la adresa de e-mail presa@mae.ro

Menționăm că jurnaliștii care vor fi acreditați, conform procedurii de mai sus, vor fi informați asupra agendei publice a Ministerului Afacerilor Externe, vor primi comunicatele de presă oficiale, informările de presă și vor avea acces la acțiunile organizate la sediul MAE.