Dosare de actualitate

Președinția României la Comunitatea Democrațiilor – 2019-2021

România a preluat Președinția Comunității Democrațiilor într-un moment simbolic al istoriei sale, la 30 de ani de la revenirea în comunitatea de valori căreia îi aparținea de drept, familia democrațiilor.

Asumarea acestei funcții reflectă angajamentul puternic al României pentru promovarea și consolidarea valorilor democratice, iar încrederea de care s-a bucurat din partea Comunității Democrațiilor demonstrează recunoașterea eforturilor constante ale României pentru sprijinirea statului de drept și a drepturilor și libertăților fundamentale.

România a asociat întotdeauna democrația cu pacea, stabilitatea și prosperitatea. Am înțeles importanța luptei noastre individuale, precum și valoarea efortului în comunitate.

Ne dorim să împărtășim experiența țării noastre cu alte state care s-au angajat pe calea consolidării democrației; să încurajam împreună tendințele pozitive și să le contracarăm pe cele negative.   

Pentru că am crezut și am investit întotdeauna în tineri, inclusiv în activitatea noastră la Ministerul Afacerilor Externe, doresc să îi avem aproape pe întreaga durată a mandatului nostru la președinția Comunității Democrațiilor și să le creăm noi oportunități pentru a participa la procesele democratice.

Îmi exprim convingerea că Președinția României la Comunitatea Democrațiilor va reconfirma poziția țării noastre în plan internațional, stat cu democrație stabilă și predictibilă, sporind eforturile la nivel global pentru promovarea valorilor, principiilor și standardelor cuprinse în Declarația de la Varșovia.

 Bogdan Aurescu
Ministrul afacerilor externe

 

Comunitatea Democrațiilor 

Discursuri. Declaraţii. Mesaje
 

 

Comunitatea Democrațiilor


Scurt istoric

Comunitatea Democrațiilor (CoD) a fost înființată în anul 2000, la inițiativa SUA. Chiar dacă a fost o inițiativă a administrației democrate (Clinton), administrațiile succesive au sprijinit acest proiect, indiferent de orientarea lor politică. Presiunile tot mai mari care se pun asupra democrației în multe părți ale lumii fac ca relevanța acestei structuri pentru statele atașate profund valorilor democratice să crească.

Comunitatea Democrațiilor este cea mai amplă platformă de dezbatere și schimb de experiență pe tema democrației la nivel global. Avantajul acestui for de dezbateri rezidă în participarea voluntară a statelor, acestea fiind încurajate și motivate să abordeze deschis provocările cu care se confruntă în consolidarea propriei democrații. Totodată, oferă cadrul adecvat pentru schimburi de experiență, împărtășirea unor lecții învățate și, implicit, sporirea cooperării între acestea.

Declarația de la Varșovia este documentul fondator al Comunități Democrațiilor, la care au aderat 106 state (27 iunie 2000).
 

Structură:

Principalul organ decizional este Consiliul Guvernator  care se compune, în prezent, din  31 de state, inclusiv România (din 2011). Deciziile CG și linii de acțiune ale CoD sunt pregătite în Comitetul Executiv (ExCom), din care fac parte: România, Norvegia, Polonia, Coreea de Sud, UK și SUA, precum și o asociație internațională reprezentând societatea civilă (International Steering Committee).

 

Atribuții:

CoD promovează dialogul, schimbul de experiență și bunele practici. Raportata la activitatea ONU, poate contribui la atingerea Obiectivul 16 din Agenda 2030 (promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile).

Comunitatea Democrațiilor are sediul la Varșovia. Limba de lucru este limba engleză.

 

Discursuri. Declaraţii. Mesaje
 

 

Actualitate. Comunicate de presă