Centrul de presă

Vizita de lucru a secretarului de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, la Berlin

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
13.02.2020

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a efectuat, la 13 februarie 2020, o vizită de lucru la Berlin, în cadrul căreia a avut consultări cu ministrul federal de stat pentru afaceri europene, Michael Roth, precum și o întrevedere cu Bernd Fabritius, însărcinat al Guvernului federal în problemele imigranților de origine germană și minorități.

În cadrul întâlnirilor, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat caracterul strategic al relației bilaterale, ilustrate printr-un calendar dens de contacte politico-diplomatice, precum și printr-o cooperare economică și sectorială consistentă. Demnitarul român a evidențiat importanța cooperării cu Germania, atât din perspectivă bilaterală, cât și la nivel european.

Discuțiile cu ministrul Michael Roth au vizat teme de actualitate de pe agenda europeană, precum și aspecte legate de viitoarea Președinție germană a Consiliului Uniunii Europene, din a doua jumătate a acestui an. În acest context, Iulia Matei a exprimat disponibilitatea României de a avea o cooperare cât mai activă și consistentă cu partea germană în promovarea subiectelor de interes comun la nivel european. Cei doi oficiali au avut un schimb extins de opinii pe subiecte precum: Conferința privind Viitorul Europei, relațiile viitoare UE-Regatul Unit, viitorul Cadru Financiar Multianual, Pactul Ecologic European și politica de extindere. Discuțiile au reflectat, de ambele părți, necesitatea adaptării Uniunii la provocările actuale, prin inițiative care să conducă la o acțiune mai coezivă și eficientă în beneficiul întregii Uniuni.

Dialogul pe tema Cadrului Financiar Multianual a evidențiat susținerea celor două părți pentru un buget care să permită atingerea principalelor obiective strategice ale Uniunii. Secretarul de stat Iulia Matei a pledat pentru menținerea unei finanțări adecvate pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună. Discuțiile au prilejuit și un schimb de opinii pe marginea Pactului Ecologic European, inclusiv cu privire la Mecanismul pentru Tranziție Echitabilă. Cu referire la această temă, oficialul român a reafirmat susținerea, de principiu, pentru consolidarea acțiunii UE în domeniul schimbărilor climatice, subliniind, în același timp, necesitatea asigurării unei tranziții echitabile și juste din punct de vedere economic și social.

Referindu-se la procesul de extindere și la recentele propuneri ale Comisiei Europene pe această temă, Iulia Matei a arătat deschiderea pentru eficientizarea acestuia, fără a afecta însă deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și R. Macedonia de Nord, care ar trebui realizată cât mai curând posibil.

Referindu-se la relațiile viitoare UE-Regatul Unit, secretarul de stat Iulia Matei a arătat că România susține încheierea unui parteneriat ambițios și cuprinzător cu Marea Britanie, care să reflecte interesele și valorile comune ale celor două părți și să reprezinte un rezultat corect și echitabil pentru toate statele membre. A subliniat importanța acordată de partea română aspectelor legate de mobilitate, context în care a evidențiat necesitatea garantării și asigurării de către partea britanică a unui tratament nediscriminatoriu față de toți cetățenii europeni.

În cadrul discuțiilor, au mai fost abordate aspecte legate de Conferința privind Viitorul Uniunii Europene, precum și evoluțiile în raport cu propunerile de instituire, la nivel UE, a unor mecanisme general aplicabile vizând statul de drept.

În cadrul întrevederii cu Bernd Fabritius, au fost discutate aspecte legate de Comisia guvernamentală mixtă româno-germană pentru problematica etnicilor germani din România, în contextul co-prezidării de către cei doi demnitari a unei noi reuniuni a Comisiei, în primul semestru al acestui an, la Berlin. 

Demnitarul german a apreciat în mod deosebit angajamentul autorităților române pentru protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, care permite prezervarea identității culturale, lingvistice și religioase a minorității germane din România.