Condiţii de călătorie

Bulgaria

Ultima actualizare: 
28 august 2019

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Bulgaria.

Intrarea în Bulgaria este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor privind intrarea şi stabilirea pe teritoriul Bulgariei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile bulgare:
 

Cetăţenii români care doresc să lucreze în Bulgaria nu au nevoie de autorizaţie de muncă. Aceştia au obligaţia de a-şi înregistra reşedinţa la autorităţile locale în termen de 48 de ore. Dovada înregistrării reşedinţei este solicitată de angajator.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Bulgaria?

Accesul pe piaţa muncii

 • Nu există restricții pentru cetățenii români care doresc să muncească în Bulgaria. Cetățenii români se bucură de toate drepturile conferite și cetățenilor bulgari pe piața forței de muncă locală, în calitate de cetățeni ai Uniunii Europene.
 • Cadrul instituțional:

Aspecte generale privind dreptul la muncă în Bulgaria: Cetățenii români care doresc să lucreze în Bulgaria trebuie să cunoască principalele prevederi ale legislației privind dreptul la muncă din această țară. De aceea este recomandabil să se informeze în prealabil la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din București sau la agențiile județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din orașele reședință de județ unde își au domiciliul.

 • Pentru a lucra în Bulgaria cetățenii români nu au nevoie de permis de muncă. Cu toate acestea, este obligatorie obținerea dreptului de rezidență.
 • Permisul de rezidență este eliberat de Poliția Națională (cu atribuții în acest domeniu), în termen de 3 luni de la intrarea pe teritoriul acestei țări. După primele 3 luni de ședere, puteți obține permisul de lungă ședere (valabil pe o perioadă de 5 ani) în cazul în care sunteți angajat sau lucrător independent, aveți asigurare medicală și faceți dovada că vă puteți intreține sau urmați cursuri de formare profesională. Mai multe informații se găsesc pe site-ul Ministerului bulgar al Muncii și Politicii Sociale, http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Viza de angajare nu este necesară.

Recunoașterea calificărilor profesionale: UE a creat un sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale. În cadrul acestui sistem, se face o distincție între profesiile reglementate (profesii pentru care prin lege necesită anumite calificări) și profesiile care nu sunt reglementate în mod legal în statul membru gazdă.

Comisia Europeană a creat un set de instrumente pentru a asigura o mai mare transparență și recunoaștere a calificărilor pentru scopuri academice și profesionale:

Cadrul European al Calificărilor (EQF, CEC): Scopul principal al cadrului este de a crea o legătură între diferitele sisteme naționale de calificare pentru a facilita recunoașterea diplomelor. Și angajatorii vor putea folosi CEC pentru a înțelege mai bine și să compare calificările dobândite în alte țări.

Centrele naționale de informare privind recunoașterea academică (NARIC): La inițiativa Comisiei Europene în 1984, o rețea de centre naționale de informare privind recunoașterea academică NARIC oferă consiliere cu privire la recunoașterea academică a perioadelor de studiu în străinătate. Situat în toate statele membre ale UE și țările din Spațiul Economic European, NARIC joacă un rol important în procesul de recunoaștere a calificărilor.

Sistemul european de credite transferabile (ECTS): Acest sistem are scopul de a facilita recunoașterea perioadelor de studiu în străinătate. Aceasta oferă posibilitatea de transfer a rezultatelor între diferite instituții educaționale și oferă modalități flexibile de a obține o diplomă.

Baza de date a Comisiei Europene privind profesiile reglementate include lista de căutare a profesiilor reglementate din statele membre, țările SEE și Elveția, care poate fi consultată, precum și contacte și informații referitoare la autoritățile competente

Mai multe informatii se găsesc pe site-ul: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/index_ro.htm . 

Soluționarea litigiilor de muncă:

 • Contractele de muncă pot fi reziliate de către angajator sau angajat, cu sau fără notificare.
 • Cheltuielile de repatriere ale angajaților sunt suportate de angajator sau angajat.

Sistemul național de sănătate:

Asistența medicală în Bulgaria este organizată și administrată de Ministerul Sănătății. Casa Natională de Asigurări de Sănătate / CNAS / reglementează contribuțiile pentru serviciile de sănătate. Contribuțiile de asigurări de sănătate sunt obligatorii.

Mai multe informații despre asigurările de sănătate și condițiile de utilizare a serviciilor de sănătate din Bulgaria pot fi obținute de pe site-ul Ministerului Sănătății www.mh.government.bg/ și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate www.nhif.bg.

Alte informații utile:

 • Ambasada României la Sofia nu are atașat pe probleme de muncă.
 • Autoritățile locale cu competențe în domeniul muncii și securității sociale: Informații detaliate privind munca în Republica Bulgaria se pot obține la Agenția pentru ocuparea forței de muncă: http://www.az.government.bg/. De asemenea, cetățenii români se pot adresa și Direcţia Protecţie Drepturi Cetăţeni Români care Lucrează în Străinătate din cadrul ANOFM, e-mail:dprs@ajofm.anofm.ro.

Alte link-uri utile:


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Bulgaria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile bulgare şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe.


Siguranţă şi criminalitate

Bulgaria este o ţară cu un nivel mediu al criminalităţii.

Infracţiuni de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

S-au semnalat cazuri de agresiune şi furt de autovehicule pe şoselele naţionale și în parcările unor hoteluri.

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).
 • Deplasările cu autoturismul să se efectueze numai pe timpul zilei şi pe artere rutiere principale (drumuri europene şi autostrăzi).

În cazul în care vi se solicită să opriţi autoturismul şi aveţi suspiciuni în legătură cu adevărata calitate a persoanelor respective, vă recomandăm evitarea opririi şi deplasarea până la cel mai apropiat post fix sau mobil de poliţie, pentru relatarea situaţiei şi solicitarea de sprijin.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.


În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor bulgare, pot fi apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – Servicii de urgenţă
 • 166 – Poliţie
 • 160 – Pompieri
 • 150 – Salvarea

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!
 

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Bulgaria.

Încheierea poliţelor de asigurare trebuie făcută în România, neexistând posibilitatea încheierii lor în Bulgaria.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi& www.ceass.ro/.

Este recomandabil să încheiaţi şi o asigurare medicală suplimentară, valabilă în ţara de destinaţie şi cele de tranzit. În baza unei asemenea asigurări facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.


Interzicerea fumatului în locuri publice în Bulgaria

În Bulgaria este interzis fumatul în locuri publice închise, precum şi în următoarele locuri publice deschise: zonele învecinate creşelor, grădiniţelor, şcolilor, căminelor şcolare, obiectivelor sportive, locurile în care se efectuează servicii sociale pentru copii, locurile de joacă, spaţiile în care se organizează evenimente pentru copii şi elevi, teatrele şi cinematografele de vară - în timpul manifestărilor sportive si culturale.

Potrivit reglementărilor bulgare în materie, încălcarea dispoziţiilor legale se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de leva (154 - 257 euro), iar în caz de recipă, cu amendă de la 500 la 1.000 leva (257 - 513 euro).


Condiţii privind traficul auto 

 • Circulaţia auto

Toate reglementările privind circulaţia pe drumurile publice sunt similare cu cele româneşti în domeniu.

Precizăm că autoritățile bulgare cu atribuții în domeniul siguranței circulației rutiere pe drumurile publice, au informat asupra faptului că, pe parcursul anului 2019, în anumite zile și perioade de timp, pe anumite sectoare de drum aparținând infrastructurii publice rutiere din R.Bulgaria, vor fi introduse restricții sau interdicții temporare de circulație pentru mijloacele de transport cu masă mai mare de 12 tone, inclusiv ansamblu de vehicule, cu remorci și semiremorci, mașini și utilaje agricole, tractoare, utilaje și mașini specializate pentru lucrări. Restricțiile sau interdicțiile de circulație se aplică în anumite zile ale săptămânii și în anumite perioade de timp, conform informațiilor de mai jos.

AUTOSTRĂZI:

Perioadă

Zi din săptămână

Interval orar

Tronson/Drum

Segment de drum

 

 

 

 

 

 

 

1 iunie –

15 septembrie inclusiv

În fiecare

VINERI

 

18:00 – 20:00

 

 

Autostrada TRAKIA

Sofia – Plovdiv pe direcția de mers către Burgas

În fiecare DUMINICĂ

16:00 – 20:00

Burgas – Sofia pe direcția de mers către Sofia

În fiecare SÂMBĂTĂ

10:00 – 14:00

Autostrada STRUMA

Nodul de comunicație rutieră ”Daskalovo” – PCTF Kulata pe direcția de mers către Kulata

În fiecare DUMINICĂ

16:00 – 20:00

Autostrada MARIȚA

Svilengrad – autostrada TRAKIA pe direcția de mers către autostrada TRAKIA

 

DRUMURI DE CATEGORIA I ȘI A II-A:

Perioadă

Zi din săptămână

Interval orar

Tronson/Drum

Segment de drum

Traseu de ocolire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 iunie –

15 septembrie inclusiv

În fiecare VINERI

17:00 – 20:00

 

 

I-1

Din satul Rebărkovo până la Botevgrad pe direcția de mers către Sofia

Drumul II – 16 Rebărkovo – Svoghe – Centura ocolitoare a Sofiei

 

În fiecare DUMINICĂ

 

14:00 – 20:00

În fiecare VINERI

17:00 – 20:00

 

 

I-1

De la Blagoevgrad până la PCTF Kulata pe ambele direcții de mers

 

 

X

 

În fiecare DUMINICĂ

 

14:00 – 20:00

În fiecare VINERI

17:00 – 20:00

 

I-5

Ruse – Veliko Târnovo pe ambele direcții de mers

 

X

În fiecare DUMINICĂ

 

14:00 – 20:00

În fiecare VINERI

17:00 – 20:00

 

I-9

Varna – Burgas pe ambele direcții de mers

 

X

În fiecare DUMINICĂ

 

14:00 – 20:00

În fiecare VINERI

17:00 – 20:00

 

II-99

Burgas – Țarevo pe ambele direcții de mers

 

X

În fiecare DUMINICĂ

 

14:00 – 20:00

 

PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR OFICIALE ALE REPUBLICII BULGARIA:

Perioadă

Ziua

Interval orar

Sărbători oficiale și toate perioadele, în care este stabilită mai mult de o zi liberă sau zi de sărbătoare

Ultima zi lucrătoare înainte de începerea zilelor de sărbătoare ale statului bulgar

16:00 – 20:00

Ultima zi liberă (de sărbătoare)

14:00 – 20:00

 

Drum

Segment de drum

Toate autostrăzile

Autostrăzile TRAKIA, HEMUS; LIULIN, STRUMA, MARIȚA, CERNO MORE

I-1

De la satul Rebărkovo până la Botevgrad pe direcția de mers către Sofia (traseu ocolitor – drum II-16 – Rebărkovo – Svoghe –Centura ocolitoare a Sofiei)

I-1

De la Botevgrad către PCTF Kulata pe ambele direcții de mers

I-4

Nodul de comunicație rutieră ”Koritna” – Veliko Târnovo – Șumen pe ambele direcții de mers

I-5

Ruse – Veliko Târnovo pe ambele direcții de mers

I-8

PCTF Kalotina – Sofia pe ambele direcții de mers

II-8

Centura ocolitoare a Sofiei

I-9

Varna – Burgas pe ambele direcții de mers

II-99

Burgas –Țarevo pe ambele direcții de mers

 

MENȚIUNE:

Interdicțiile nu se referă la mijloacele de transport care efectuează transporturi de mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile sau supuse unui anumit regim de temperatură.

Se recomandă șoferilor care conduc mijloace de transport cărora li se aplică astfel de restricții sau interdicții de circulație, să aleagă, din timp, locuri de parcare corespunzătoare, înainte de segmentul de drum interzis circulației. Șoferii vor aștepta în aceste locuri de parcare până la scurgerea termenului privind restricția sau interdicția de circulație.

URMĂRI PENTRU CEI CARE ÎNCALCĂ ACESTE REGULI (CONTRAVENIENȚI):

Măsuri administrative de constrângere:

 • Reținerea permisului de conducere al șoferului pentru un termen de o lună, pentru cel care pătrunde după indicatorul care interzice accesul respectivului mijloc de transport, prin introducerea unei măsuri de restricție sau interdicție a circulației în afara localităților (art.171, pct.1, lit.j din Legea privind Circulația pe Drumurile Publice);
 • Oprirea din circulație sau imoblizarea mijlocului de transport pentru un termen de trei luni pentru proprietarul care conduce sau permite conducerea mijlocului de transport de către alt șofer pe segmentul de drum în care a fost introdusă măsura temporară de restricție sau interdicție a circulației în afara localităților (art.171, pct.1. lit.n din Legea privind Circulația pe Drumurile Publice).

Sancțiuni aplicate conducătorului auto care pătrunde după indicatorul care interzice accesul respectivului mijloc de transport în cazul măsurii temporare de oprire a circulației:

 • Suspendarea exercitării dreptului de a conduce un mijloc de transport pentru un termen de o lună și
 • Amendă contravențională în cunatum de 300 leva (BGN) – conform art.183, alin.7 din Legea privind Circulația pe Drumurile Publice.

 

Precizăm că zilele de sărbătoare oficiale ale Republicii Bulgaria pentru anul 2019 sunt următoarele:

1 ianuarie - Anul Nou (zi liberă)

3 martie - Ziua Eliberării Bulgariei (zi libere 3 și 4 martie)

26-29 aprilie - Paștele (zile libere)

1 mai – Ziua Muncii (zi liberă)

6 mai - Sf. Gheorghe, Ziua Armatei Bulgare (zi liberă)

24 mai - Ziua Educației și Culturii bulgare și a Scrierii Slavone (zi liberă)

6 septembrie - Ziua Unirii Principatului Bulgariei cu Rumelia de Est (zi liberă)

22 septembrie - Ziua Independenței Bulgariei (zile libere 22 și 23 septembrie)

24 – 26 decembrie – Crăciunul (zile libere)

Se recomandă urmărirea cu atenție a situației și perioadei exacte pentru care sunt introduse restricțiile sau interdicțiile de circulație pe sectoarele de drum menționate, iar șoferii mijloacelor de transport, al căror regim de acces și circulație este restricționat sau interzis, să respecte strict semnalizarea rutieră temporară montată și/sau indicațiile/semnalele organelor de control aflate la fața locului, să folosească traseele ocolitoare stabilite sau, în lipsa acestora, să își asigure din timp un loc de parcare adecvat, în conformitate cu recomandările autorităților bulgare.

Toți cei interesați, persoane fizice și firme de transport, pot obține informații despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg, despre modul de achiziționare a e-vignetei BG de pe site-ul www.bgtoll.bg și non-stop de la numărul de telefon 070010876, despre starea actuală a drumurilor și a restricțiilor/interdicțiilor temporare de circulație aplicate în rețeaua infrastructurii rutiere bulgare de pe aplicația gratuită LIMA (n.a.- deocamdată doar în limba bulgarăwww.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenției ”Infrastructura Rutieră” – www.api.bg și non-stop de la numărul de telefon 070013020. În cadrul Agenției menționate funcționează pe parcursul întregului an, în regim non-stop, Centrul Situațional, care colectează și sintetizează datele privind situația drumurilor republicane/publice.

 

 • Vigneta BG

 

Începând cu data de 1 ianuarie a.c., în Republica Bulgaria a fost introdusă vigneta electronică pentru folosirea infrastructurii publice rutiere supuse regimului plății pentru toate categoriile de autovehicule.

 

Pentru mijloacele de transport cu masa totală admisă mai mare de 3,5 tone, vignetele electronice vor fi valabile până la data de 15 august a.c., inclusiv. Din data de 16 august a.c., această categorie de autovehicule va fi supusă sistemului modern de colectare a taxelor de drum tip e-toll - sistemul electronic de taxare rutieră bazată pe distanța parcursă.

 

Vignetele electronice pot fi eliberate pe o durată de 1 an, 3 luni, 1 lună, 1 săptămână, 1 zi (fără autoturisme) sau doar pentru zilele de sâmbătă și duminică (vigneta de sfârșit desăptămână, numai pentru autoturisme și mijloacele de transport cu masă totală admisibilă de până la 3,5 tone).

Acestea vor fi eliberate pentru fiecare mijloc de transport, în parte, în funcție de categoria din care face parte, în baza numărului de înmatriculare. Vigneta electronică va fi valabilă numai pentru mijlocul de transport al cărui număr de înmatriculare a fost înregistrat, indiferent dacă se schimbă proprietarii sau utilizatorii acestuia.

Având în vedere că activitatea de control va deveni automatizată, autoritățile de control nu mai au dreptul de a verifica existența chitanței la bordul mijlocului de transport, iar în cazul în care se constată lipsa achitării taxei vignetei electronice, atunci utilizatorul va trebui să achite o taxă compensatorie.

 

 

Prețul vignetei electronice în R. Bulgaria, valabil pentru anul 2019, pe categorii de mijloace de transport, este reliefat în următoarele tabele în LEVA și, respectiv, EURO:

 

 

Categoria  1

Categoria 2

Categoria 3

 

Еuro

0, І, ІІ

Еuro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV şi peste

Еurо

0, І, ІІ

Еuro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV şi peste

 

Preţurile vignietelor în LEVA

1 zi

23

23

23

23

-

Sfârșit de săptămână

-

-

-

-

10

7 zile

87

67

53

40

15

1 lună

174

134

105

80

30

3 luni

-

-

-

-

54

1 an

-

-

-

-

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria  1

Categoria 2

Categoria 3

 

Euro

0, І, ІІ

Euro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV și peste

Euro

0, І, ІІ

Euro

ІІІ, ІV, V, ЕЕV și peste

 

Prețurile vignetelor în EURO

1 zi

12

12

12

12

-

Sfârșit de săptămână

-

-

-

-

5

7 zile

45

34

27

21

8

1 luna

89

69

54

41

15

3 luni

-

-

-

-

28

1 an

-

-

-

-

50


(n.a. - în categoria 3 sunt incluse autoturismele și mijloacele de transport cu o masă totală de până la 3,5 tone, iar în categoriile 1 și 2 sunt incluse automarfarele și autocarele)

 

Pentru categoria 3, precum autoturismele, NU se eliberează vignete electronice BG valabile doar pentru 1 zi, dar poate fi eliberat noul model introdus, e-vigneta de sfârșit de săptămână, care va avea un cost de 10 leva și va fi valabilă începând cu ziua de vineri, ora 12:00 până în ziua de duminică, ora 23:59.

 

Autoritățile bulgare specializate vor efectua controale inopinate în trafic prin efectuarea de verificări automatizate în sistemul de evidență al vignetelor electronice emise. 

 

În cazul în care un autovehicul este depistat în trafic pe un sector de drum supus regimului de plată prin achitarea vignetei electronice, fără a avea achitată taxa de drum, atunci, în conformitate cu art.10 alin.1, pct. 1 din Legea drumurilor publice, conducătorul auto, proprietarul mijlocului de transport sau o terță persoană trebuie să plătească o taxă compensatorie. Taxa compensatorie va putea fi achitată la fața locului în momentul controlului, cu card bancar de debit sau credit sau, în termen de 14 zile de la stabilirea contravenției, prin transfer bancar. Scopul introducerii acestei taxe este de a elimina procedura întocmirii procesului-verbal de constatare a contravenției și de a permite conducătorului auto să își poată continua călătoria în cel mai scurt timp.

În momentul achitării taxei compensatorii va fi eliberat un document justificativ, care să poată fi prezentat în cazul unui control ulterior. Conducătorul auto își poate continua călătoria pe teritoriul bulgar, fără a achiziționa vigneta electronică, până la sfărșitul zilei. Lipsa vignetei electronice în următoarea zi va fi considerată contravenție. Conducătorii auto aflați într-o astfel de situație și care intenționează să părăsească teritoriul Bulgariei trebuie să achite mai întâi taxa compensatorie, în numerar, în cadrul punctelor de frontieră, la ghișeele autorităților îndrituite în acest sens.

 

Redăm mai jos cuantumul acestei taxe compensatorii, în LEVA și EURO, în funcție de categoriile de autovehicule:

 

Categoria 1

Categoria 2

 

Categoria 3

EURO 0, I, II

EURO III, IV, V, EEV și peste

EURO 0, I, II

EURO III, IV, V, EEV și peste

175 leva

125 leva

70 leva

90 euro

64 euro

 1. euro

 

 

 

 

 

 

 1.     În situația în care un autoturism (categoria 3) este depistat în trafic pe un sector de drum supus regimului de plată prin achitarea vignetei electronice, în conformitate cu art.10 alin.1, pct. 1 din Legea drumurilor publice, atunci conducătorul auto, proprietarul mijlocului de transport sau o terță persoană trebuie să plătească o taxă compensatorie de 70 leva (autovehicul cu masă de până la 3,5 tone).

În cazul în care taxa compensatorie este achitată, autovehiculul poate părăsi teritoriul bulgar, fără a mai fi întocmit, în prealabil, proces-verbal de constatare a contravenției.

În cazul în care nu se achită taxa compensatorie, autoritățile bulgare emit procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică măsura administrativă de constrângere de suspendare temporară din circulație a autovehiculului. În consecință, va fi obligatorie achitarea contravalorii (cu card bancar de debit sau credit) vignetei electronice de sfârșit de săptămână, în cuantum de 10 leva, prevăzută de art. 10a, alin.2 din Legea privind drumurile publice. Va fi emis și înmânat procesul-verbal/hotărârea punitivă de stabilire a amenzii în cuantum de 300 leva, care va intra în vigoare după 14 zile calendaristice, în cazul în care, în acest termen, conducătorul auto contravenient nu va achita taxa compensatorie.

 1.    În situația în care un autovehicul (categoria 1) este depistat în trafic pe un sector de drum supus regimului de plată prin achitarea vignetei electronice, în conformitate cu art.10 alin.1, pct. 1 din Legea drumurilor publice, atunci conducătorul auto, proprietarul mijlocului de transport sau o terță persoană trebuie să plătească o taxă compensatorie de 175 leva (autovehicul cu masă peste 12 tone).

În cazul în care este achitată această taxă compensatorie, autovehiculul poate părăsi teritoriul Bulgariei, fără a mai fi întocmit, în prealabil, proces-verbal de constatare a contravenției.

În cazul în care nu se achită taxa compensatorie, autoritățile bulgare emit procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică măsura administrativă de constrângere de suspendare temporară din circulație a autovehiculului. În consecință, va fi obligatorie achitarea contravalorii vignetei electronice săptămânale, în cuantum de 87 sau 67 leva, prevăzută de art. 10b, alin.2 din Legea privind drumurile publice. Va fi emis și înmânat procesul-verbal/hotărârea punitivă de stabilire a amenzii în cuantum între 1800 și 3000 leva, care va intra în vigoare după 14 zile calendaristice, în cazul în care, în acest termen, conducătorul auto contravenient nu va achita taxa compensatorie.

 

 1.   În situația în care un autovehicul (categoria 2) este depistat în trafic pe un sector de drum supus regimului de plată prin achitarea vignetei electronice, în conformitate cu art.10 alin.1, pct. 1 din Legea drumurilor publice, atunci conducătorul auto, proprietarul mijlocului de transport sau o terță persoană trebuie să plătească o taxă compensatorie de 125 leva (autovehicul cu masă cuprinsă între 3,5 și 12 tone).

În cazul în care este achitată această taxă compensatorie, autovehiculul poate părăsi teritoriul bulgar, fără a mai fi întocmit, în prealabil, proces-verbal de constatare a contravenției.

În cazul în care nu se achită taxa compensatorie, autoritățile bulgare emit procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică măsura administrativă de constrângere de suspendare temporară din circulație a autovehiculului. În consecință, va fi obligatorie achitarea contravalorii vignetei electronice săptămânale, în cuantum de 53 sau 40 leva, prevăzută de art. 10b, alin.2 din Legea privind drumurile publice. Va fi emis și înmânat procesul-verbal/hotărârea punitivă de stabilire a amenzii în cuantum între 1800 și 3000 leva, care va intra în vigoare după 14 zile calendaristice, în cazul în care, în acest termen, conducătorul auto contravenient nu va achita taxa compensatorie în acest termen.

 

Rețeaua națională de distribuire a vignetei electronice BG a fost mărită, în conformitate cu practica din anii precedenți, în sensul că e-vigneta poate fi achiziționată din marile rețele de benzinării (de ex: Petrol AD, Lukoil EOOD, OMV OOD, EKO, Nis Petrol, Shell Bulgaria EAD, etc.), de la oficiile poștale, din sucursalele EasyPay sau FastPay și de la alți parteneri comerciali.

E-vigneta poate fi achiziționată on-line prin intermediul site-ului www.bg-toll.bg (cu versiune și în limba română – https://www.bgtoll.bg/ro/rovinieta-electronica), prin intermediul aplicației pentru telefoane mobile corespondente BGTOLL și prin intermediul site-ului operatorului de telefonie mobilă A1 www.a1.bg/e-vignette. De asemenea, e-vigneta mai poate fi achiziționată, în numerar, la sediile regionale ale Agenției ”Infrastructura Rutieră” și la sediile operatorului de telefonie mobilă A1.

Facem mențiunea că, la achiziționarea e-vignetei BG prin transfer bancaraceasta va fi activată după aproximativ trei zile lucrătoare, din cauza procedurilor și timpului tehnologic specifice sistemului bancar de confirmare a plăților. În cazul achitării cu card bancar, activarea vignetei electronice BG se va produce după câteva minute.

Pe întregul teritoriu al Republicii Bulgaria au fost montate terminale de autotaxare tip bancomat, de unde șoferii pot să își achiziționeze e-vigneta. O repartizare grafică a acestora poate fi găsită la următorul link:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mZQjQWsNkn7f7r9yF4nYdmNZk9S1XXZw&ll=42.844127238126035%2C24.59926763828321&z=8.

 

 

Autoritățile bulgare au montat și au dat în folosință terminale de autotaxare tip bancomat și la punctele de trecere de frontieră, pe sensul de intrare în Republica Bulgaria, după cum urmează:

 • 7 (șapte) la PCTF Kapitan Andreevo (situat la granița cu Turcia, corespondent PCTF Kapikule);
 • 1 (unu) la PCTF Lesovo (situat la granița cu Turcia, corespondent PCTF Hamzabeli);
 • 4 (patru) la PCTF Ruse (Podul Dunării 1situat la granița cu România, corespondent PCTF Giurgiu);
 • 1 (unu) la PCTF Durankulak (situat la granița cu România, corespondent PCTF Vama Veche);
 • 1 (unu) la PCTF Kardam (situat la granița cu România, corespondent PCTF Negru-Vodă);
 • 1 (unu) la PCTF Vidin (Podul Dunării 2, situat la granița cu România, corespondent PCTF Calafat). De asemenea, pe sensul de intrare în Bulgaria, după tonetele poliției de frontieră funcționează un ghișeu al Poștei bulgare, care eliberează contra cost e-vigneta BG; suplimentar, 1 (unu) terminal de autotaxare tip bancomat este montat în benzinăria Sunny Oil, pe centura orașului Vidin, la câțiva km de PCTF Vidin;
 • 3 (trei) la PCTF Gyueshevo (situat la granița cu Republica Macedonia de Nord, corespondent PCTF Deve Bair);
 • 1 (unu) la PCTF Stanke Lisiciko (situat la granița cu Republica Macedonia de Nord, zona Logodaj)
 • 4 (patru) la PCTF Kalotina (situat la granița cu Serbia, corespondent PCTF Gradina);
 • 1 (unu) la PCTF Oltomantsi (situat la granița cu Serbia, corespondent PCTF Ribartsi);
 • 1 (unu) la PCTF Zlatarevo (situat la granița cu Serbia, zona Novo Selo);
 • 1 (unu) la PCTF Bregovo (situat la granița cu Serbia, zona Negotin);
 • 1 (unu) la PCTF Vrâșka Ciuka (situat la granița cu Serbia, zona Kula);
 • 3 (trei) la PCTF Kulata (situat la granița cu Grecia, corespondent PCTF Promachonas);
 • 1 (unu) la PCTF Makaza (situat la granița cu Grecia, corespondent PCTF Nimfea);
 • 1 (unu) la PCTF Kapitan Petko Voievoda (situat la granița cu Grecia, corespondent PCTF Ormenion).

 

Astfel de automate de autotaxare au fost deja montate și în marile centre comerciale din orașele reședință de regiune.

Subliniem faptul că o posibilă defecțiune a terminalelor de autotaxare tip bancomat montate în punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în Republica Bulgaria, NU poate reprezenta o cauză de exonerare a achitării taxei de drum pentru acest stat. În astfel de cazuri, recomandăm cetățenilor români să sesizeze autoritățile bulgare care își desfășoară activitatea în punctul de frontieră respectiv și să întreprindă de îndată demersurile necesare achiziționării e-vignetei BG on-line de la ghișeele poștale (dacă acestea funcționează în cadrul punctului de frontieră) sau de la cea mai apropiată stație de benzinărie. În caz contrar, vor fi nevoiți să suporte consecințele aplicării legii de către autoritățile bulgare – lipsa taxei de drum se sancționează contravențional.

 

 • Aparate anti-radar: în Bulgaria, nu este permisă folosirea aparatelor anti-radar, utilizarea acestora constituind contravenţie, fiind sancţionată cu amendă.

 

 • Limitele de viteză sunt următoarele:
 • 50 km/h în localităţi;
 • 90 km/h în afara localităţilor;
 • 140 km/h pe autostrăzi.
 • Parcarea este permisă în locurile special amenajate. Plata parcării se face în baza tichetelor de parcare, care se achiziționează de la agenții de parcare prezenți în zonă. Există locatități – stațiuni turistice (de ex : Nisipurile de Aur) în care parcarea este permisă NUMAI în anumite locuri special amenajate, acest fapt fiind evidențiat prin afișarea la intrarea în stațiune a unor panouri informative cu recomandări în acest sens, în limba bulgară și o altă limbă de circulație internațională.

În cazul parcării neregulamentare a autoturismului, autoritățile locale bulgare dispun ridicarea sau tractarea imediată a acestuia. Recuperarea autoturismului va fi posibilă NUMAI după achitarea contravalorii amenzii aplicate și a tarifului de garare sau depozitare a autoturismului.

 • Permisul de conducere românesc este valabil în Bulgaria.

Subliniem faptul că autoritățile de poliție bulgare recomandă conducerea prudentă având în vedere că rata de producere a accidentelor rutiere soldate cu decese este foarte ridicată. De aceea, atenționăm conducătorii auto români că autoritățile de poliție rutieră bulgare aplică cu strictețe dispozițiile legii.

În cazul în care vă este reţinut permisul de conducere, la solicitarea agentului constatator, aveţi obligaţia de a îl însoți la secţia de poliție, unde veţi lua act de condiţiile în care puteți reintra în posesia permisului de conducere, precum şi de cuantumul amenzii. Amenda se achită fie la sediul secției de poliție (dacă este dotată cu terminal POS), fie la cea mai apropiată bancă/sucursală bancară.

Permisul va fi transmis Ambasadei României la Sofia, de regulă după expirarea perioadei de suspendare şi plata amenzii contravenţionale. Misiunea diplomatică română va remite documentul autorității emitente din România, prin intermediul Ministerului român al Afacerilor Externe.

De reținut: În cazul unei suspendări a dreptului de a conduce pe drumurile publice și reținerii permisului de conducere pentru un termen de 30 de zile, măsuri dispuse de autorităţile de poliţie bulgare, documentul propriu-zis va ajunge din nou în posesia deținătorului într-un termen de 60-70 de zile. Justificarea este următoarea :

 • Permisul de conducere rămâne la sediul Secției de Poliție care a dispus măsura suspendării pentru un termen de 14 zile, în conformitate cu Legea Contenciosului Administrativ. În acest termen contravenientul are dreptul de a contesta măsura aplicată de agentul/ofițerul de poliție bulgar;
 • După o perioadă de aproximativ 30-40 de zile, calculate după stingerea termenului de 14 zile, permisul de conducere și/sau certificatul de înmatriculare reţinut/e ajung(e) la Secția Consulară a Ambasadei României la Sofia. Acestea sunt ulterior transmise autorității române emitente, prin intermediul primului curier (în maxim 7 zile);
 • Din momentul transmiterii către România, procedura de remitere către posesor a documentului durează în jur de 14 zile.

ATENTIE : Poliţia națională are obligaţia de a asigura un translator de limbă română sau o limbă de circulaţie internaţională (în general, limba engleză) pentru a facilita comunicarea NUMAI în cazurile în care cetățenii români sunt autori ai unor contravenții sau infracțiuni. Subliniem faptul că, pe timpul zilelor de sărbătoare sau de weekend, identificarea unui translator de limbă română este dificilă. În general, în cadrul Secțiilor de Poliție, în perioadele amintite, pot fi desemnați agenți/ofițeri bulgari vorbitori de limbă engleză. Legislația bulgară nu prevede obligația ca procesele-verbale de constatare să fie întocmite într-o limbă de circulație internațională!

În cazul în care consideraţi că sunteţi victima unui abuz comis de poliţia bulgară, puteţi contesta procesul-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 7 zile, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.

ATENȚIE :

 • Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile de către şofer în timpul deplasării cu autoturismul, iar folosirea centurii de siguranţă este obligatorie (atât pentru ocupanţii locurilor din faţă, cât şi pentru cei din spate).
 • Este obligatorie, de asemenea, dotarea autoturismului cu triunghi reflectorizant, extinctor, trusă de prim ajutor, vestă reflectorizantă.
 • Este obligatorie folosirea fazei scurte pe drumurile publice pe întreaga perioadă a deplasării.

Recomandăm încheierea unei asigurări facultative tip CASCO pentru autoturism, care să fie valabilă şi pentru furt.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie folosirea centurii de siguranţă.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile de către şofer, în timpul deplasării cu autoturismul.

DACĂ VĂ CONFRUNTAŢI CU O SITUAŢIE DEOSEBITĂ

 • În cazul constatării lipsei/furtului autoturismului personal pe teritoriul staţiunilor litorale sau montane situate pe teritoriul Republicii Bulgaria, recomandăm întreprinderea următoarelor demersuri:
 • Anunţaţi lipsa autoturismului imediat la telefonul unic de urgenţă 112, la recepţia hotelului unde sunteţi cazaţi şi pe telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Sofia: 00359879440758;
 • Verificaţi, prin intermediul autorităţilor locale, dacă autoturismul a fost ridicat pe motiv de parcare ilegală şi depozitat într-un loc special amenajat;
 • În cazul constatării furtului, colaboraţi cu autorităţile de poliţie locale şi solicitaţi sprijinul unui traducător de limbă română (în cazul în care astfel de servicii vă pot fi puse la dispoziţie);
 • Procedura de cercetare şi investigare la faţa locului și activitatea de audiere şi luare de declaraţii a persoanelor păgubite şi a eventualilor martori pot dura mai multe ore. La încheierea acestor proceduri autorităţile bulgare vă vor înmâna o adeverinţă/un certificat/o dovadă în care vor menţiona împrejurările în care a fost furat autoturismul. Acest document trebuie tradus şi transmis autorităţilor române interesate (companii de asigurare-reasigurare, serviciile locale de taxe şi impozite, poliţia de circulaţie din România etc.);
 • Puneţi la dispoziţia autorităţilor bulgare de poliţie sau procurorilor bulgari o adresă actuală de corespondenţă şi un număr de telefon mobil, care să vă asigure pe viitor menţinerea contactului cu acestea.
 • În cazul producerii unui accident uşor (doar daune materiale), reţineţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat, precum şi datele societăţii de asigurare a acestuia. Completaţi formularul pus la dispoziţie de societatea de asigurări. Părăsiţi locul accidentului doar în cazul în care aţi stabilit de comun acord cu celălalt şofer implicat în accident că veţi alege calea împăcării amiabile. Poliția bulgară nu este obligată să vă pună la dispoziție o copie a asigurării tip RCA a celuilat/celorlați conducător/i auto implicați. Se va face doar mențiunea, în scris, în procesul-verbal de constatare a caracteristicilor asigurării: tipul, compania emițătoare, valabilitate etc. Ambasada României la Sofia nu poate interveni în astfel de situații, singurul instrument legal aflat la dispoziția cetățeanului român este contestarea în contencios adminsitrativ a actului administrativ și a măsurii corespondente dispuse de agentul/ofițerul de poliție bulgar.
 • Dacă accidentul s-a soldat cu victime (răniți sau decedați), apelaţi numărul unic de urgenţă 112, după ce aţi acordat primul ajutor. Pentru sprijin imediat, apelați telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: 00359879440758. De asemenea, adresaţi-vă societății de asigurări din România, al cărui client sunteți sau partenerului acestei societăţi din Bulgaria, pentru sprijin imediat şi consiliere specifică.

Păstraţi documentele de plată până la revenirea în ţară, pentru a le prezenta societăţii de asigurări.

 • Telefoane utile pentru informaţii în caz de accident:
  • 112 – Serviciul Unic de Urgenţe – apelul telefonic este gratuit, are și funcție în limba engleză;
  • 00359879440758 – telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria; 
  • 00359 2 91146 - Tractări auto (Serviciu oferit de Uniunea Automobilistilor din Bulgaria).
 • În cazul în care este necesară repatrierea autoturismelor înmatriculate în România, implicate în accidente rutiere pe teritoriul bulgar, recomandăm folosirea firmelor de asistență rutieră din România. În acest fel este înlăturată bariera lingvistică și posibilitatea apariției neînțelegerilor privitoare la taxele aplicate pentru astfel de servicii. Secția Consulară nu poate intermedia negocieri între cetățenii români și reprezentanți ai firmelor de asistență rutieră, indiferent că sunt din Bulgaria sau România.
 • În cazul nefericit în care un membru al familiei sau o rudă, cetățean român, a decedat pe teritoriul Republicii Bulgaria, anunțați de îndată autoritățile bulgare la telefonul unic de urgență 112 și Secția Consulară a Ambasadei României în Republica Bulgaria la telefonul de urgență: 00359879440758. Personalul consular vă va oferi detaliile privind transportul corpului neînsuflețit al cetățeanului român către România.

 

 • Informaţii de călătorie pentru transportatori

Atenţie! Agenţia „Administraţia Automobilistică” (echivalentul ARR din România) efectuează controale rutiere frecvente. Astfel, şoferii de TIR trebuie să fie în măsură să prezinte diagrama tahograf (care să corespundă cerinţelor legale) şi dovada de verificare tahograf.

În cazul unor nereguli la diagrama tahograf se plică amenzi de aproximativ 500 de euro, care trebuie plătite imediat pentru a putea continua călătoria.
 

Utilizarea cărţilor de credit 

În Bulgaria sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit. Acestea pot fi folosite la majoritatea distribuitorilor de produse sau servicii unde sunt afişate însemnele cardurilor şi pot fi utilizate la orice bancomat (ATM). Bancomatele eliberează bancnote naţionale.  

 
Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare, cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare, iar acestea să fie în ambalajul original!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.


Reglementări vamale

 

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse în Bulgaria:

 1. Mărfuri care fac parte din bagajul personal al pasagerilor care intră în Bulgaria din state membre UE:
  1. Articole tutun: țigări: 200 bucăţi țigări scurte; trabucuri: 200 bucăți trabucuri scurte; țigări de foi: 400 bucăți țigări de foi scurte; tutun de fumat: 1 kg.
  2. Alcool și băuturi spirtoase/alcoolice: băuturi spirtoase/alcoolice cu codul KH 2208 - 10 l; produse intermediare - 20 l; vin non-spumant - 90 l; vin spumant - 60 l; bere - 110 l.

 

 1. Mărfuri care fac parte din bagajul personal al pasagerilor care intră în Bulgaria din state-terțe (R. Macedonia de Nord, Serbia, Turcia):
  1. Articole tutun: ţigări: 200 bucăţi pentru pasagerii care trec frontiera aeriană, 40 bucăți (două pachete) pentru pasagerii care trec frontiera rutieră (Turcia) și maritimă; trabucuri : 50 bucăți pentru pasagerii care trec frontiera aeriană și doar 10 bucăți pentru pasagerii care trec frontiera rutieră (Turcia) și maritimă; țigări de foi: 100 bucăți pentru pasagerii care trec frontiera aeriană și doar 20 de bucăți pentru pasagerii care trec frontiera rutieră (Turcia) și maritimă; tutun de fumat : 250 grame de tutun pentru pasagerii care trec frontiera aeriană și doar 50 de grame pentru pasagerii care trec frontiera rutieră (Turcia) sau maritimă.
  2. Alcool și băuturi spirtoase/alcoolice: 1 litru alcool și băuturi spirtoase/alcoolice cu o concentrație alcoolică de peste 22% sau alcool etilic nedenaturat cu o concentrație alcoolică de 80% sau peste; 2 l alcool și băuturi spirtoase/alcoolice cu o concentrație alcoolică de până la 22%;  4 l vin non-spumant; 16 l de bere.

Valoarea mărfurilor precum parfum, cafea, ceai, jucării sau articole electronice nu trebuie să depășească 300 de euro (sau contravaloarea în leva) pentru pasagerii care trec frontiera rutieră (Turcia) și 430 de euro (sau contravaloarea în leva) pentru pasagerii care trec frontiera aeriană sau maritimă.

Conform legislaţiei bulgare, la intrarea şi la ieşirea în/din Bulgaria se declară în scris bunurile deţinute, precum şi sumele în leva sau valută, însumând peste 10.000 euro.

De asemenea, se declară bijuteriile din aur, platină şi pietre preţioase care depăşesc greutatea de 60 grame (în total). În cazul metalelor preţioase neprelucrate, limita este de 37 grame.

Bijuteriile şi/sau metalele şi pietrele preţioase care depăşesc limitele precizate mai sus, nedeclarate, se confiscă în folosul statului.

Informaţii vamale suplimentare se pot obţine la pagina internet: http://www.customs.bg/bg/page/130.


Regimul animalelor de companie 

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic. 

Informaţii suplimentare se pot obţine accesând:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_en.htm.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice